ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΠΡΟΟΔΟΙ)

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Εξέταση Ημερομηνία Αποτελέσματα
1η  Πρόοδος Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 1ης  Προόδου
2η  Πρόοδος Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2ης  Προόδου
3η  Πρόοδος Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 3ης  Προόδου
4η  Πρόοδος Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 4ης  Προόδου
5η  Πρόοδος Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 5ης  Προόδου
     
Τελική εξέταση Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου Τελικής Εξέτασης

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004