ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Σειρά Ασκήσεων Ανακοίνωση Παράδοση
1η Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου
2η Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 12:00 μ.μ., Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
3η Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 12:00 μ.μ., Τρίτη, 5 Οκτωβρίου
4η Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου
5η Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου
6η Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 12:00 μ.μ., Τρίτη, 2 Νοέμβριου
7η Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 5 Νοέμβριου
8η Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 19 Νοέμβριου
9η Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 12:00 μ.μ., Δευτέρα, 22 Νοέμβριου
10η Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 26 Νοέμβριου
11η Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 12:00 μ.μ., Παρασκευή, 26 Νοέμβριου

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004