ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κατά την διδασκαλία θα διανέμονται εκτυπώσεις των παρουσιάσεων (powerpoint) οι οποίες συνοδεύουν τις διαλέξεις, και, αντίστοιχες λεπτομερής σημειώσεις από τον διδάσκοντα, στις οποίες θα βασίζεται το μάθημα.

    Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία Στατική των Γραμμικών Φορέων του καθ. Θωμά Βαλιάση, Structural Analysis του Hibbeler, και Fundamentals of Structural Analysis των Leet & Uang.

    Ο επόμενος κατάλογος περιλαμβάνει προτεινόμενα βιβλία, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο για την καλύτερη κατανόηση της στατικής ανάλυσης μέσα από τα πολλά παραδείγματα που περιέχουν, όσο και για την εξοικείωση με την χρήση της αγγλικής τεχνικής ορολογίας.

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν μπορείτε να προμηθευτείτε κάποιο από αυτά, ειδικά κάποιο από τα τρία πρώτα του πιο πάνω καταλόγου, ώστε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα παραδείγματα και ασκήσεις αλλά και να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στην ξένη (αγγλική) τεχνική ορολογία. Τα βιβλία αυτά έχουν επίσης αποκτηθεί από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και τα σημαντικότερα από αυτά έχουν μπει υπό περιορισμένης διάρκειας δανεισμό για τις ανάγκες του μαθήματος μας.

Η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα σας είναι απαραίτητη, αργά η γρήγορα, τόσο στις σπουδές σας, όσο ακόμη περισσότερο αργότερα στην πράξη, όπου είναι αδιανόητο ένας μηχανικός στην σημερινή εποχή να δυσκολεύεται να διαβάσει ένα αγγλικό βιβλίο ή να διεκπεραιώσει μια εργασία στα αγγλικά.

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004