ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαλέξεις:

    Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική και αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.


Ώρες γραφείου:

Τετάρτη 4-6:00 μμ     

Πέτρος Κωμοδρόμος

komodromos@ucy.ac.cy

Γραφείο: 309 

Τηλ.: 22-892276

Φαξ.: 22-892295

Πράσινο Άλσος  
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 19


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Πέτρος Κωμοδρόμος

Τηλ.: +357-22892276

Φαξ: +357-22892295

komodromos@ucy.ac.cy
 

Γραφείο: 309

Πράσινο Άλσος  
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 19

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολυτεχνική Σχολή 

 Πανεπιστημίου Κύπρου