ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί στις 15/5 (Κυριακή) στις 12:30-15:30 στην Αίθουσα ΧΩΔ02 007.

Οι πρόοδοι του ΠΠΜ221 θα γίνουν, με φυσική παρουσία, στις 17/2 (Πέμπτη) και 21/3 (Δευτέρα).

Εάν, λόγω τυχόν επιδείνωσης της κατάστασης με την πανδημία, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων (προόδων και τελικής εξέτασης) με φυσική παρουσία, θα γίνει διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις δυνατότητες που θα έχουμε.

ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022