ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΠΡΟΟΔΟΙ)

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Εξέταση Ημερομηνία Αποτελέσματα

1η  Πρόοδος

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου, 9:00 π.μ.

1ης  Προόδου

2η  Πρόοδος

Δευτέρα, 21 Μαρτίου, 9:00 π.μ.

2ης  Προόδου

 

 

 

Τελική εξέταση

Κυριακή 15/5, 12:30-15:30, ΧΩΔ02 007

Τελικής Εξέτασης

 ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022