ΒΙΒΛΙΟ

Η διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 221 βασίζεται στις διαλέξεις (PPT slides), οι οποίες περιέχουν υλικό από το βιβλίο:

 Ανάλυση Κατασκευών: Σύγχρονες μέθοδοι με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών - 3η Έκδοση

Π. Κωμοδρόμος,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 


ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022