ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Οι διαλέξεις, λόγω της έκτακτης κατάστασης με την επιδημία, θα πραγματοποιούνται  κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (10:30-12:00 μ.μ.) διαδικτυακά, με χρήση του Microsfoft Teams, στο σύνδεσμο της ομάδας που σας έχω αποστείλει ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε απορία στείλτε μου email (komodromos@ucy.ac.cy) ή πάρτε με τηλέφωνο (99453167) οποιαδήποτε στιγμή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας και ώρας διδασκαλίας) θα τροποποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να ταυτίζονται όσο πιο βέλτιστα γίνεται με τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Δ1  

17/1

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

Περιγραφή Μαθήματος

1.  Ανασκόπηση μητρωικής ανάλυσης - Μέθοδοι ευκαμψίας  

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

  • Χρήση μητρώων για προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εισαγωγή στη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας ή ελαστικότητας

 • Ανάλυση δικτυωμάτων με τη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας

  • Σχέσεις δυνάμεων-μετακινήσεων δικτυωμάτων

  • Μητρώα μετασχηματισμών

 •  Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων

1.1.α Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε ισοστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

11:00-1:1.1.β Ανάλυση υπερστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε υπερστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Διερεύνηση σταθερότητας και χαλαρότητας

1.1.γ Ανάλυση με τη μέθοδο ευκαμψίας χρησιμοποιώντας συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμών και ευκαμψίας

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού b για ισοστατικά δικτυώματα

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού bo και bx  για υπερστατικά δικτυώματα

1.2.α Ανάλυση ισοστατικών δοκών και πλαισίων κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Μητρώα ευκαμψίας δοκών

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας ισοστατικών πλαισίων

1.2.β Ανάλυση υπερστατικών δοκών και πλαισιωτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Επίλυση υπερστατικών πλαισίων

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας υπερστατικών πλαισίων

1.3 Ανάλυση μικτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

Δ2 20/1

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

2. Μέθοδοι μετακινήσεων ή δυσκαμψίας

 • Βάσεις μεθόδων μετακινήσεων

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων ελατηρίων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ελατηρίων

 • Συνολικά μητρώα δυσκαμψίας συστημάτων ελατηρίων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Υπολογισμός μετακινήσεων, αντιδράσεων και εντατικών μεγεθών

2. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

2. Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Απευθείας σχηματισμός Kff

 • Επίλυση δικτυωμάτων με τη γραφική μέθοδο

4. Προγραμματισμός μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Μέθοδος άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Αυτόματη διαδικασία:

  • σχηματισμού μητρώων δυσκαμψίας ράβδων

  • σχηματισμού συνολικού μητρώου δυσκαμψίας δικτυώματος

  • επιβολής συνοριακών συνθηκών

  • επίλυσης συστήματος γραμμικών εξισώσεων

  • υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων

  • υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ράβδων

 • Χρήση μαθηματικού λογισμικού Matlab

5. Χρήση λογισμικού για την επίλυση δικτυωμάτων

 • Εισαγωγή στο GT-Strudl

 • Είδη ανάλυσης

 • Απόλυτα και τοπικά συστήματα συντεταγμένων

 • Αρίθμηση κόμβων και μελών

 • Συντεταγμένες κόμβων

 • Συνδεσμολογία μελών

 • Συνθήκες στήριξης

 • Επιβολή φορτίων

 • Ανάλυση και έλεγχος αποτελεσμάτων

Δ3 24/1

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

3. Ανασκόπηση Matlab

 • Εισαγωγή

  • Βασικές λειτουργίες

  • Διανύσματα και μητρώα

 • Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

  • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

  • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

  • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

  • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

  • πολλαπλά γραφικά σχήματα

 • Αρχεία Μatlab

  • Αρχεία Εντολών - Αρχεία Δεδομένων

 • Προγραμματισμός με το Matlab

  • Αρχεία συναρτήσεων

  • Λογικά τεστ

  • Βρόγχοι

Δ4 27/1

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

6. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δοκών

 • Στροφικό  2x2 μητρώο δυσκαμψίαςκαμπτόμενης δοκoύ

 • Μητρώο δυσκαμψίας 4x4 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Καταναγκασμοί

  • Θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Κατασκευαστικές ατέλειες

  • Υποχωρήσεις στηρίξεων

 • Χωρικά πλαίσια

 • Μη επικόμβια φορτία

  • Συγκεντρωμένα μη επικόμβια φορτία

  • Κατανεμημένα φορτία

  • Στατικά ισοδύναμα επικόμβια φορτία

 • Γραφική επίλυση με τη μέθοδο δυσκαμψίας

Δ5 31/1

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

7. Ανασκόπηση Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών - ΜΒΣ

 • Μονοβάθμια συστήματα (ΜΒΣ)

  • Ελεύθερη ταλάντωση

  • Απόκριση σε αρμονικές διεγέρσεις

Δ6 3/2

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

 

7. Ανασκόπηση Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών - ΜΒΣ

 • Μονοβάθμια συστήματα (ΜΒΣ)

  • Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης

  • Σεισμικές διεγέρσεις και αποκρίσεις μονοβάθμιων ταλαντωτών

  • Φάσματα απόκρισης και φάσματα σχεδιασμού

Δ7 7/2

 

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.


 

 

7. Ανασκόπηση Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών - ΜΒΣ
 • Μονοβάθμια συστήματα (ΜΒΣ)

  • Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης

  • Σεισμικές διεγέρσεις και αποκρίσεις μονοβάθμιων ταλαντωτών

  • Φάσματα απόκρισης και φάσματα σχεδιασμού

Π1 9/2

Τετάρτη

9:00-11:00 π.μ.

Αρχιμήδης

Πειράματα δυναμικής συμπεριφοράς ΜΒΣ με τη σεισμική τράπεζα

Ομάδα A: 9:00-9:45 π.μ.

Ομάδα B: 10:00-10:45 π.μ.

Δ8 10/2

Πέμπτη

10:30-12:30 μ.μ.

 

7.Αριθμητικός υπολογισμός και προγραμματισμός δυναμικής απόκρισης - ΜΒΣ

 • Μέθοδοι χρονικής ολοκληρώσεως

  • Μέθοδος κεντρικής διαφοράς

  • Μέθοδος Newmark

   

 • Κατασκευή φασμάτων απόκρισης

Δ9 14/2

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

 

 • Κατασκευή φασμάτων απόκρισης ΜΒΣ

 

8. Δυναμική Ανάλυση Πολυβάθμιων συστήματων (ΠΒΣ) βάσει ιδιομορφών

 • Χαρακτηριστικά ελεύθερης ταλάντωσης ΠΒΣ

 • Αποκρίσεις ελεύθερων ταλαντώσεων ΠΒΣ

 • Απόσβεση στις κατασκευές

 • Επαλληλία των ιδιομορφών

  • Εξωτερικά επιβαλλόμενα δυναμικά φορτία

  • Σεισμικές διεγέρσεις

Δ10 17/2

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

8. Δυναμική Ανάλυση Πολυβάθμιων συστήματων (ΠΒΣ) βάσει ιδιομορφών

Δ11 21/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

ΧΩΔ???

1η Πρόοδος

Δ12

 

24/2

 

Πέμπτη

10:30-12:30 μ.μ.

8. Δυναμική Ανάλυση Πολυβάθμιων συστήματων (ΠΒΣ) βάσει ιδιομορφών

Δ13 28/2

 

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

8. Φασματική ανάλυση ΠΒΣ για σεισμικές διεγέρσεις

Π2 2/3

Τετάρτη

8:00-9:00 π.μ.

Αρχιμήδης

Πειράματα δυναμικής συμπεριφοράς ΠΒΣ με τη σεισμική τράπεζα
Δ14 3/3

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

8. Φασματική ανάλυση ΠΒΣ για σεισμικές διεγέρσεις

  7/3 Καθαρά Δευτέρα - Αργία
Δ15 10/3

 

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

8Απευθείας Ολοκλήρωση για δυναμική ανάλυση ΠΒΣ υπό σεισμικές διεγέρσεις

 • Μέθοδος κεντρικής διαφοράς

 • Μέθοδος Newmark

9. Προγραμματισμός Μεθόδων Άμεσης Ολοκλήρωσης ΠΒΣ

 • Προγραμματισμός των μεθόδων άμεσης ολοκλήρωσης ΠΒΣ

  • Μέθοδος κεντρικής διαφοράς

  • Μέθοδος Newmark

 • Προγραμματισμος μεθόδων εύρεσης ιδιομορφών

 

Δ16 14/3

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

10  Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

- Εισαγωγή

- Κλασικός αντισεισμικός σχεδιασμός

- Εισαγωγή στη σεισμική μόνωση

- Συστήματα σεισμικής μόνωσης

- Συμπεριφορά και προσομοίωση σεισμικά μονωμένου κτηρίου

- Σύγκριση σεισμικά μονωμένου και συμβατικά θεμελιωμένου κτηρίου

- Πλεονεκτήματα και περιορισμοί σεισμικής μόνωσης

- Πρακτικές εφαρμογές σεισμικής μόνωσης

 

  17/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 

Ανακοίνωση θέματος εξαμήνου

 • Στατική, φασματική και δυναμική ανάλυση τριώροφης χωρικής κτιριακής κατασκευής

11. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών

 • Εισαγωγή και γενική περιγραφή του SAP2000

 • Διαφορές με το GTStrudl

 • SAP2000 vs. ETABS 

  Ελαστικές στηρίξεις πλαισίων

 • Χρήση ελατηρίων για προσομοίωση της παραμορφωσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης

 • Προσδιορισμός σταθερών ελατηρίων

  • Κατακόρυφα και οριζόντια ελατήρια

  • Στροφικά ελατήρια

  Διαφραγματική λειτουργία πλακών

 • Περιορισμοί  βαθμών ελευθερίας (BE)

 • Περιοροζόμενοι (constrained) και κύριοι (master) BE

 

Δ18 21/3

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

 

11. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών

  Ελαστικές στηρίξεις πλαισίων

 • Χρήση ελατηρίων για προσομοίωση της παραμορφωσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης

 • Προσδιορισμός σταθερών ελατηρίων

  • Κατακόρυφα και οριζόντια ελατήρια

  • Στροφικά ελατήρια

  Διαφραγματική λειτουργία πλακών

 • Περιορισμοί  βαθμών ελευθερίας (BE)

 • Περιοροζόμενοι (constrained) και κύριοι (master) BE

  Ειδικά θέματα ανάλυσης με Η/Υ

 • Τοιχώματα

  • Κατακόρυφα ορθογωνικά τοιχώματα

  • Συμπεριφορά τοιχίων vs. πλαισίων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

 • Πυρήνες τοιχωμάτων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

Δ19 24/3

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

ΧΩΔ ???

2η Πρόοδος

Δ20 28/3

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

12. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών - SAP2000

 • Εισαγωγή και γενική περιγραφή του SAP2000

 • Διαφορές με το GTStrudl

 • SAP2000 vs. ETABS 

 • Αντικείμενα και μέλη

 • Συστήματα συντεταγμένων

 • Κόμβοι και βαθμοί ελευθερίας 

 • Περιορισμοί και συνδέσεις

 • Ιδιότητες υλικού

 • Πλαισιακά στοιχεία

 • Φορτία

 • Τύποι ανάλυσης

 • Συνδυασμοί αναλύσεων

Πλαισιακά στοιχεία

 • Συνδεσμολογία

 • Βαθμοί ελευθερίας

 • Τοπικά συστήματα συντεταγμένων

 • Ιδιότητες και χαρακτηριστικά διατομών

 • Ελευθερίες στα άκρα των στοιχείων

 • Δοκοί με ακαμψίες στα άκρα τους

  • Κόμβοι πεπερασμένων διαστάσεων

 • Εκκεντρότητες στα άκρα των στοιχείων

 • Φορτία μελών

  • Ιδιοβάρος

  • Συγκεκτρωμένα φορτία

Είδη γραμμικής ελαστικής ανάλυσης

 • Στατική ανάλυση

 • Ιδιομορφική ανάλυση

 • Φασματική ανάλυση

 • Δυναμική ανάλυση

  • Με επαλληλία των ιδιομορφών

  • Με απευθείας ολοκλήρωση

Δ21 31/3

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

13. Εφαρμογές στατικής,
ιδιομορφικής, και δυναμικής φασματικής ανάλυσης στο
SAP2000

 • Αδρανειακά φορτία

 • Ιδιομορφική ανάλυση

 • Φασματική ανάλυση

  • SRSS

 • Δυναμική ανάλυση

  • Με επαλληλία των ιδιομορφών

  • Με απευθείας ολοκλήρωση

Δ22 4/4

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

13. Εφαρμογές στατικής,
ιδιομορφικής, και δυναμικής φασματικής ανάλυσης στο
SAP2000

 • Αδρανειακά φορτία

 • Ιδιομορφική ανάλυση

 • Φασματική ανάλυση

  • SRSS

 • Δυναμική ανάλυση

  • Με επαλληλία των ιδιομορφών

  • Με απευθείας ολοκλήρωση

Δ23 7/4

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

14. Παράδειγμα στατικής, ιδιομορφικής, φασματικής και δυναμικής ανάλυσης χωρικής κατασκευής με το πρόγραμμα SAP2000

 • Εισαγωγή
 • Περιγραφή προβλήματος
 • Περιγραφή διαδικασίας προσομοίωσης
 • Εκτέλεση στατικών αναλύσεων
 • Εκτέλεση φασματικών και δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων ιδιομορφικής ανάλυσης
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων φασματικών αναλύσεων
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων δυναμικών αναλύσεων
Δ24 11/4

Δευτέρα

10:30-12:00 μ.μ.

14. Παράδειγμα στατικής, ιδιομορφικής, φασματικής και δυναμικής ανάλυσης χωρικής κατασκευής με το πρόγραμμα SAP2000

 • Εισαγωγή
 • Περιγραφή προβλήματος
 • Περιγραφή διαδικασίας προσομοίωσης
 • Εκτέλεση στατικών αναλύσεων
 • Εκτέλεση φασματικών και δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων ιδιομορφικής ανάλυσης
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων φασματικών αναλύσεων
 • Εξαγωγή ενδεικτικών αποτελεσμάτων δυναμικών αναλύσεων
Δ25 14/4

Πέμπτη

10:30-12:00 μ.μ.

Επαναλήψεις

Επίλυση παλαιών θεμάτων εξετάσεωνΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022