ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τα πειράματα θα γίνουν την Τετάρτη 9/2/2022 και την Τετάρτη 2/3/2022, μεταξύ 9-10:00 πμ και 10-11:00 πμ. με την τάξη χωρισμένη σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

- Ομάδα Α

A/A Όνομα
1 Αλεξάνδρου, Αλέξανδρος Ι.
2 Αλεξάνδρου, Ισαβέλλα Α.
3 Αντωνίου, Νεόφυτος Α.
4 Αντωνίου, Νεόφυτος Κ.
5 Αριστοτέλους, Θεόδωρος Χ.
6 Ευσταθίου, Ειρήνη Γ.
7 Θεμιστοκλέους, Νεοφύτα Γ.
8 Θεοδώρου, Θεοδώρα Η.
9 Ιωάννου, Νεόφυτος Ι.
10 Ιωάννου, Στέφανος Γ.
11 Κυριαζή, Χριστίνα Γ.
12 Κυριάκου, Στέφανος Π.
13 Κωνσταντινίδου, Έλενη Μ.
14 Κωνσταντίνου, Γεωργία Κ.
15 Κωνσταντίνου, Όλγα Η.

 

- Ομάδα Β

A/A Όνομα
1 Λοϊζου, Ιωσηφίνα Π.
2 Μιτσηγιώργη, Μαρία Α.
3 Μιχαήλ, Μάριος Ι.
4 Μόσχος, Ραφαήλ Μ.
5 Παναγιώτου, Ιουλία Α.
6 Παρασκευά, Νικόλας Α.
7 Σαμαράς, Κωνσταντίνος Γ.
8 Σιήκκη, Γεωργία Σ.
9 Σοφοκλέους, Ερμιόνη Π.
10 Τζεϊρανίδης, Κωνσταντίνος Σ.
11 Τσακίρη, Ευσταθία Α.
12 Χατζησταύρου, Σταύρος Χ.
13 Χατζηχάννας, Βραχίμης Α.
14 Χριστοφόρου, Αγγελική Γ.

 

Την Τετάρτη 9/2/2022 όλα τα μέλη της Ομάδας Α θα πρέπει να είναι στο Εργαστήριο Αρχιμήδης στις 8:45πμ, ενώ τα μέλη της Ομάδας Β θα πρέπει να είναι στο Εργαστήριο Αρχιμήδης στις 9:45πμ.

Αντίστροφα, ην Τετάρτη 2/3/2022 όλα τα μέλη της Ομάδας Β θα πρέπει να είναι στο Εργαστήριο Αρχιμήδης στις 8:45πμ, ενώ τα μέλη της Ομάδας Α θα πρέπει να είναι στο Εργαστήριο Αρχιμήδης στις 9:45πμ.

Για την ασφάλεια όλων μας, για να μπορέσει οποιοδήποτε άτομο να λάβει μέρος στα πειράματα θα πρέπει να έχει Safepass και να έχει κάνει αρνητικό τεστ 24 ωρών, δηλαδή να έχει κάνει τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα την προηγούμενη ή την ίδια μέρα (όχι, νωρίτερα) και να έχει έγκυρο Safepass, τα οποία θα ελεγχθούν πριν την είσοδό στο εργαστήριο.

 


Α. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(Single Degree of freedom Systems):
Επιρροή μάζας και δυσκαμψίας στα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός φορέα.

Οδηγίες:

1. Κάντε extract το αρχείο zip της ομάδας που σας αντιστοιχεί.

2. Από το matlab κάντε set το "Current directory" στο folder που κάνατε extract τα αρχεία.

3. Από το menu "File open" ή γράφοντας την εντολή "load matlab.mat" φορτώστε το αρχείο "matlab.mat" και θα σας φορτώσει στο Workspace τις μεταβλητές a1,a2,a3 και t1,t2,t3 που αντιστοιχούν στις επιταχύνσεις και χρόνους των 3 πλαισίων, για το πείραμα της ελεύθερης ταλάντωσης. Μπορείτε να κάνετε διαγράμματα με την εντολή "plot(t1,a1)", "plot(t2,a2)", "plot(t3,a3)", για να υπολογίσετε υποπερίοδο και απόσβεση.

4. Τρέχοντας το αρχείο "Fours3.m" (γράφοντας την εντολή "Fours3") θα υπολογιστούν τα διαγράμματα Fourier (αυτό που εκτυπώσαμε κατά την διάρκεια του πειράματος).

5. Το αρχείο "kobe_accel.mat" περιέχει τις μεταβλητές: Table_Accel__m__sec2___accelero (επιτάχυνση) plot_time (χρόνος) της σεισμικής διέγερσης βάσης και αντίστοιχος χρόνος. Μπορείτε να κάνετε διαγράμματα με την εντολή "plot(plot_time, Table_Accel__m__sec2___accelero)"

6. Το αρχείο "kobe_respon_plaisio2.mat" περιέχει τις μεταβλητές: Floor_2_Accel__m__sec2___accele (επιτάχυνση) plot_time (χρόνος) της απόκρισης του πλαισίου 2 για διέγερσης βάσης τον σεισμό του Kobe. Μπορείτε να κάνετε διαγράμματα με την εντολή "plot(plot_time, Floor_2_Accel__m__sec2___accele)"


B. ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Multi Degree of freedom Systems):

 

Οδηγίες:


Για το πείραμα ελεύθερης ταλάντωσης

Επιταχύνσεις 1ου ορόφου (m/sec2):

clear

load Eleutheri_1ou.mat

plot(t,a)

FourS


Επιταχύνσεις 2ου ορόφου (m/sec2):

clear

load Eleutheri_2ou.mat

plot(t,a)

FourSΓια το πείραμα με σεισμική διέγερση βάσης (Elcentro):

clear

load elcen.mat

plots


Μεταβλητές:

ElcenTable, t_table είναι η επιτάχυνση (σε m/sec2) της βάσης (διέγερση) και ο αντίστοιχος χρόνος

a1,t1 είναι η επιτάχυνση (σε m/sec2) του 1ου ορόφου και ο αντίστοιχος χρόνος

a2,t2 είναι η επιτάχυνση (σε m/sec2) του 2ου ορόφου και ο αντίστοιχος χρόνος

a3,t3 είναι η επιτάχυνση (σε m/sec2) του 3ου ορόφου και ο αντίστοιχος χρόνος


ΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022