ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Σειρά ΑσκήσεωνΑνακοίνωση
0 Ανασκόπηση χρήσης Matlab
1Ανάπτυξη Προγράμματος Δυναμικής Ανάλυσης ΜΒΣ (ΜΚΔ και Newmark) 
2Ανάπτυξη Προγράμματος Κατασκευής Φασμάτων Απόκρισης (Newmark)
3Ανάπτυξη Προγράμματος Δυναμικής Ανάλυσης ΠΒΣ (ΜΚΔ και Newmark) Με Απευθείας Ολοκλήρωση 


ΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022