Η διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ325 βασίζεται στις διαλέξεις (PPT slides), οι οποίες περιέχουν υλικό από τα βιβλία:

 Ανάλυση Κατασκευών: Σύγχρονες μέθοδοι με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών - 3η Έκδοση

Π. Κωμοδρόμος,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering

Anil K. Chopra, Prentice Hall.


ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στατικής

Δυναμικής


ΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022