ΠΠΜ 500: Εφαρμογές Μηχανικής με Ανάπτυξη Λογισμικού