GAIA

Ελληνικά | English  

   

 
Προπτυχιακό Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Επίπεδο
 

 
Εξοπλισμός
Οδηγός Ασφάλειας Εργαστηρίου
 
 
Ερευνητική Ομάδα
Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Άλλες Δημοσιεύσεις
Πληροφοριακό Υλικό
 

 
Επιστημονικές Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Κοινωνικής Ενημέρωσης
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δρ. Δέσπω Φάττα- Κάσινου, Επικεφαλής Εργαστηρίου

Η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ του Τμήματος Πoλιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2003. Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και η Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας (μέχρι τον Απρίλιο του 2021) του Πανεπιστημίου Κύπρου απο το 2011. Το 1993 απέκτησε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 1995 M.Sc. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος από το European Association for Environmental Management and Education και το 1999 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο στις ξενοβιοτικές ουσίες και στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, το 2012 τιμήθηκε με το διακεκριμένο εθνικό Βραβείο Έρευνας ″Νίκος Συμεωνίδης″ από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το 2017 έλαβε τιμητική διάκριση για τη μακρόχρονη συμβολή της στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το 2018, 2019, 2020 και 2021 διακρίθηκε στη λίστα "Highly Cited Researcher" με επιστήμονες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, καθώς οι ερευνητικές της εργασίες κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών (citations) για κάθε συγκεκριμένο έτος και πεδίο έρευνας, από το Web of Science, Clarivate Analytics, καθιστώντας την, τη μοναδική Κύπρια επιστήμονα που κατέχει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ηγείται πρωτοπόρας έρευνας για την καταστροφή γονιδίων, πλασμιδίων και ενδο-εξωκυτταρικού DNA, με στόχο τη μη διοχέτευση ανθεκτικότητας στην αντιβίωση στο περιβάλλον για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και έχει πετύχει χρηματοδότηση έρευνας ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Διετέλεσε πρόεδρος της Πέμπτης Ομάδας Εργασίας του NORMAN Association που αφορά στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (2013-2019) και ήταν η συντονίστρια του ερευνητικού έργου "ANSWER" (H2020-MSCA-ITN-2015/675530) που ανήκει στο πλαίσιο της δράσης Marie Skłodowska-Curie: Innovative Training Networks (ITN) που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2015-2019). Ήταν η πρόεδρος της Δράσης COST ES1403 'NEREUS' (2014-2018) και η πρόεδρος της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World». Είναι μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης "Cross-Research in Environmental Technologies of the University of Santiago de Compostela (CRETUS)" του Universidade de Santiago de Compostela της Ισπανίας και Πρόεδρος της συμβουλευτικής Επιτροπής του Αφρικανικού Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα για το Νερό και το Περιβάλλον. Από τον Ιανουάριο του 2019, είναι επίσης μέλος της βασικής ομάδας του 'Global Panel on Chemical Pollution of the Environment', που αποτελεί πρωτοβουλία της Γαλλικής Εθνικής Ακαδημίας Νερού και απο τον Ιανουάριο του 2020 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Catalan Institute (ICRA) για την έρευνα για το νερό στην Ισπανια.

Είναι εκδότρια του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 169 άρθρα σε υψηλής απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε 195 επιστημονικά συνέδρια, έχει εκδώσει διάφορα περιβαλλοντικά βιβλία που δημοσιεύτηκαν από τον εκδοτικό οίκο 'Springer' και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 76 ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου). Επίσης, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης (π.χ. Εθνικοί Φορείς Χρηματοδότησης Έρευνας από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το European Science Foundation, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και είναι Vice-Chair στο πάνελ αξιολόγησης ευρωπαϊκών υποτροφιών Marie-Curie. Η ανάγκη της για μετάδοση γνώσεων και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά οδήγησε στην έκδοση του βραβευμένου βιβλίου το «Μυστικό βιβλίο του Μπλε Κύκλου» που εκδόθηκε στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος (2018) και στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο IWA Publishing (2019).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου επικεντρώνονται στα ακόλουθα: (α) την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων χρωματογραφικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των μικρορύπων και των προϊόντων μετασχηματισμού τους  σε διάφορες περιβαλλοντικές μήτρες, (β) την εκτίμηση της πιθανής βιολογικής τους δραστικότητας μέσω της εφαρμογής βιολογικών δοκιμών (π.χ. τοξικότητα, οιστρογονικότητα, μεταλλαξι(ο)γονικότητα), (γ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας για τη διάσπαση των προαναφερθέντων μικρορύπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδίων από τα αστικά λύματα και (δ) την αξιολόγηση της μεταφοράς αυτών των μικρορύπων στο έδαφος και της πιθανής πρόσληψης τους από φυτά και καρπούς που αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα.

Despo Fatta-Kassinos

E-mail:dfatta@ucy.ac.cy

   
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
   

Κώστας Μιχαήλ

Ο Δρ. Κώστας Μιχαήλ είναι πτυχιούχος χημείας (1969) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1974) του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Διετέλεσε λέκτορας και επιμελητής του Τμήματος Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970-1978). Εργάστηκε για 29 χρόνια στο Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου απ’ όπου αφυπηρέτησε ως διευθυντής. Έχει πολύχρονη πείρα στο διαχωρισμό, ταυτοποίηση και προσδιορισμό μικροποσοτήτων τόσο οργανικών όσο και ανόργανων ουσιών, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά δείγματα, με τη χρήση εξελιγμένων ενόργανων τεχνικών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο ΓΑΙΑ. Ως ειδικός επιστήμονας διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον τομέα των περιβαλλοντικών μετρήσεων και εκτιμήσεων και ειδικά στην ποιότητα και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και στην απομάκρυνση ξενοβιοτικών ουσιών από νερά και απόβλητα με διεργασίες προχωρημένης οξείδωσης. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 30 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους.

E-mail: tsimicha@spidernet.com.cy

   
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 

Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου (μέχρι 2020)

Η Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2008) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2012) του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Από το Μάιο του 2012 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας.

Ο βασικός τομέας της έρευνάς της εστιάζεται στη μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς διαφόρων ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος μετά την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον μέσω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και στον προσδιορισμό των βιολογικών τους επιπτώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση των ερευνητικών της δραστηριοτήτων αποτελεί η μελέτη της απομάκρυνσης ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (με έμφαση στις φαρμακευτικές ουσίες) που συχνά ανιχνεύονται στα επεξεργασμένα αστικά λύματα κατά την εφαρμογή προηγμένων διεργασιών οξείδωσης (π.χ. οξείδωση παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας, οζονισμός, κ.λπ.). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλιακών πιλοτικών συστημάτων που βρίσκεται στην Plataforma Solar de Almería, στην Ισπανία, όπου απέκτησε πολύ σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και στη λειτουργία ηλιακών πιλοτικών αντιδραστήρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Μια σημαντική πτυχή της έρευνάς της είναι η αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων τεχνολογιών επεξεργασίας ως προς την απομάκρυνση ανθεκτικών βακτηριών και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα από τα αστικά λύματα.

Έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα (>20) τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας του έργου ANSWER (H2020-MSCA-ITN-2015/675530) και συντονίζει τις επιστημονικές δραστηριότητες δεκαπέντε νέων ερευνητών που συμμετέχουν στο έργο καθώς και τις ερευνητικές δράσεις όλου του έργου. Συμμετέχει επίσης στη Δράση του COST Action ES1403 ″New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)″. Η ερευνητική της εργασία έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης και παρουσιαστεί σε πολλά επιστημονικά συνέδρια.


Λήδα Ιωάννου-Ττόφα (μέχρι 2020)

Η Δρ. Λήδα Ιωάννου-Ττόφα κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010 και 2013). Το 2010, έλαβε το δεύτερο δίπλωμα αριστείας της Hydrotech Ltd για τη μεταπτυχιακή της διατριβή. Από τον Νοέμβριο του 2013 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας, του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εφαρμογή και αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων προηγμένων διεργασιών (π.χ. βιολογικές, χημικής οξείδωσης, διαχωρισμού με μεμβράνες) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, όπως απόβλητα οινοποιείων και ελαιοτριβείων και την απομάκρυνση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος από τα αστικά λύματα και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής τους.


Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει οδηγήσει στη δημοσίευση πάνω των 11 άρθρων σε υψηλής απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφαλαίων σε βιβλία, ενώ έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο και σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει εμπειρία συγγραφής ερευνητικών προτάσεων και διαχείρισης/υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων καθώς έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε πάνω από 12 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Είναι επίσης ένα από τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του ευρωπαϊκού έργου ANSWER (H2020-MSCA-ITN-2015/675530) καθώς επίσης συμμετέχει στη Δράση του COST Action ES1403 "New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)".

Πόπη Καραολιά

Η Δρ. Πόπη Καραολιά έλαβε το πτυχίο της στη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο του Nottingham του Ηνωμένου Βασίλειου το 2006 και μεταπτυχιακό τίτλο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, απόκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Περιβαλλοντική Υγεία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό της στην Περιβαλλοντική Μηχανική του Πανεπιστημίου Κύπρου το Φεβρουάριο του 2019 και από τότε είναι ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η έρευνά της επικεντρώνεται στην δυνατότητα επιλεγμένων βιολογικών και προηγμένων διεργασιών οξείδωσης ως προς την απομάκρυνση αντιβιοτικών ενώσεων, ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων, γονιδίων που εκφέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και άλλων γενετικών βιοδεικτών ανθρώπινης μόλυνσης από τα αστικά λύματα.

Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη διερεύνηση της παρουσίας παράνομων ναρκωτικών ουσιών στα αστικά λύματα σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας επιδημιολογικής προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατανάλωσης παρανόμων ναρκωτικών ουσιών σε αστικές περιοχές. Επιπλέον, ασχολείται με την παρουσία φαρμακευτικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών και των προϊόντων μετασχηματισμού τους, στα επεξεργασμένα αστικά λύματα, τη συσσώρευσή τους στο έδαφος που αρδεύεται με αυτά τα λύματα και τη μετέπειτα πρόσβασή τους σε διάφορους καρπούς καλλιέργειας υπό υδροπονικές ή πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης.

Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ερευνητικά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, έχει δημοσιεύσει πάνω από 11 επιστημονικά άρθρα σε υψηλής απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει 3 κεφάλαια βιβλίων. Επίσης, έχει διδάξει διάφορα πανεπιστημιακά μαθήματα που αφορούν τη Μηχανική Περιβάλλοντος και έχει δώσει πολυάριθμες παρουσιάσεις σεμιναρίων για το νερό, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Email:pkarao01@ucy.ac.cy

 

Μάγδα Ψυχουδάκη

Η Δρ. Μάγδα Ψυχουδάκη είναι Χημικός και έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Πάτρας, απ' όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Χημική Ανάλυση (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, Βραβείο Αριστείας από το Π. Πατρών). Από το 2014 έως το 2018 εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο τις αλληλεπιδράσεις των ατμοσφαιρικών οργανικών ενώσεων με το νερό και το ρόλο τους στο σχηματισμό συννέφων. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής της έρευνας (Πανεπιστήμιο Γκέτεμποργκ, Τμήμα Χημείας & Μοριακής Βιολογίας, Σουηδία), ασχολήθηκε επιπλέον με τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό ατμοσφαιρικών εκπομπών, τη φωτοχημική τους οξείδωση στην ατμόσφαιρα,  τον προσδιορισμό των πηγών τους, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων για τη συλλογή και μέτρηση ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων, καθώς και την παραμετροποίηση αναλυτικών μεθόδων. Επιπλέον έχει εργαστεί σε αναλυτικό εργαστήριο του ιδιωτικού τομέα, εστιάζοντας στη χρωματογραφική ανάλυση οργανικών ρυπαντών (π.χ. τοξίνες, φυτοφάρμακα) σε περιβαλλοντικά δείγματα και τρόφιμα, την επικύρωση αναλυτικών μεθόδων και τον έλεγχο ποιότητας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (MEGAPOLI, THALIS, PEGASOS, Vinnova) και συνεργάστηκε με αρκετά Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Έχει εμπειρία στην χρωματογραφία και και τη φασματοσκοπία μάζας (Chemical Ionization MS, Aerosol MS, Gas Chromatography-MS/MS, Liquid Chromatography MS/MS, Ion Chromatography, High Performance Liquid Chromatography), αλλά και πάνω στη μέτρηση κατανομών μεγέθους και αριθμού σωματιδίων, μέτρηση Οργανικού άνθρακα, κα. Η μέχρι τώρα δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 20 Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά και Διεθνή συνέδρια, και σε 11 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι μέλος σε διάφορες επιτροπές και συχνά επιλέγεται ως reviewer από επιστημονικά περιοδικά.

Email: psychoudaki.magdalini@ucy.ac.cy

 

Κυριάκος Μανώλη

Ο Δρ. Κυριάκος Μανώλη κατέχει πενταετές δίπλωμα χημικού μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και διδακτορικό στη χημική και βιοχημική μηχανική από το University of Western Ontario του Καναδά. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην εταιρεία Trojan Technologies στο Καναδά και στο Texas A&M University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν τη μηχανική αντιδράσεων και περιβαλλοντική μηχανική, και η έρευνα του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας νερού. H ερευνητική του δουλειά του έχει αναγνωριστεί από διάφορους οργανισμούς στη Βόρειο Αμερική, και πρόσφατα συγκαταλέγηκε στη λίστα των Greek America's Forty Under 40: Class of 2020.

Email: manoli.kyriakos@ucy.ac.cy

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στέλλα Μιχαήλ

Η Στέλλα Μιχαήλ κατέχει πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος (BSc & MSc) από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί ως Μηχανικός Περιβάλλοντος σε μελετητικά γραφεία, όπου έχει ασχοληθεί με την Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ & ΣΜΠΕ), τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Ρύπανσης και Περιβάλλοντος καθώς και με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από τον Ιανουάριο του 2015 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών και άλλων ρύπων από τα υγρά απόβλητα μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.

Email: smicha17@ucy.ac.cy


Ιάκωβος Ιακωβίδης

Ο Ιάκωβος Ιακωβίδης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές με κατεύθυνση «Ενέργεια και Περιβάλλον» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου αποφοίτησε με βαθμό 9,05 στα 10, τον Οκτώβριο του 2015.

Η μεταπτυχιακή του διατριβή του επικεντρώθηκε στη χρήση φυσικοχημικών μεθόδων για την επεξεργασία των γεωργικών και βιομηχανικών παραπροϊόντων και πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικές Υδροδυναμικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή η εργασία έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Chemical Technology and Biotechnology. Κατά την παραμονή του στο συγκεκριμένο εργαστήριο συμμετείχε σε διάφορα επιστημονικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Χημικών Επιστημών Μηχανικής (ΙΤΕ / ΕΙΧΗΜΥΘ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έρευνα, την ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας λυμάτων για την αποτελεσματική απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών, και την ανάκτηση των πόρων με τη μορφή των θρεπτικών συστατικών και ενέργειας, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παροχή περιβαλλοντικών λύσεων στα πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας και νέος ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος Marie Curie "ANSWER". Η έρευνά του επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών από τα αστικά λύματα, μέσω της χρήσης βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (MBR), ακολουθούμενη από διάφορες μεθόδους προχωρημένης οξείδωσης.

Email: iakovidis.iakovos@ucy.ac.cy


Βασιλική Μπερέτσου

Η Βασιλική Μπερέτσου είναι Χημικός, απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στην «Αναλυτική Χημεία» στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αποφοίτησε με βαθμό άριστα (9,24/10), τον Οκτώβριο του 2015. Επίσης, εργάστηκε ως Αναλυτικός Χημικός στο εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, όπου πραγματοποίησε τη διπλωματική της εργασία, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική τύχη των ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος κατά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων όπως επίσης και στην ταυτοποίηση των προϊόντων μετασχηματισμού των φαρμακευτικών ουσιών με αναλυτικές τεχνικές υγρής χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας (QqQ και QTOFMS) καθώς και τεχνικές μη-στοχευμένης σάρωσης.

Από τον Ιανουάριο του 2016, είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και νέα ερευνήτρια του ερευνητικού προγράμματος Marie Skłodowska-Curie ITN «ANSWER». Η έρευνά της εστιάζεται στη διερεύνηση σχηματισμού των προϊόντων μετατροπής των αντιβιοτικών ουσιών κατά την προηγμένη επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς και στην ενδεχόμενη πρόκληση αρνητικών βιολογικών επιπτώσεων αλλά και ανάπτυξης ανθεκτικότητας αυτών σε βακτήρια.

Email: beretsou.vasiliki@ucy.ac.cy


ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  

Αναξαγόρας Βιολάρης

Ο Αναξαγόρας Βιολάρης κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου (2020). Το 2021 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στην Ταξινόμηση, Βιοποικιλότητα και Εξέλιξη, από το Imperial College του Λονδίνου, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Η διατριβή του επικεντρώθηκε στον χαρακτηρισμό, για πρώτη φορά, του μηχανισμού βλάβης και αποκατάστασης οστού σε ένα Δίπνοο (lungfish) από την Μέση Δεβόνια περίοδο (393.3–382.7 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ερευνητής στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η έρευνά του επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του γενετικού υλικού του ιού SARs-CoV-2 στα αστικά λύματα της Κύπρου.

Email: violaris.anaxagoras@ucy.ac.cy

Παναγιώτα Λούτσιου

Η Λούτσιου Παναγιώτα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απέκτησε πτυχίο στις Βιολογικές Επιστήμες με κατεύθυνση Μικροβιολογίας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διατριβή της επικεντρώθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου MMR και Priorix. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε εργαστήρια μικροβιολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου, όπου πραγματοποιούσε αναλύσεις τροφίμων και νερού. Αυτή τη στιγμή είναι ερευνήτρια στην ομάδα ΓΑΙΑ του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου και ασχολείται με την ανίχνευση SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα.

Email: loutsiou.panayiota@ucy.ac.cy

Άντρεα Ναζίρη

Η Άντρεα Ναζίρη αποφοίτησε ως Βιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Swansea το 2020. Στο πτυχίο της είχε επικεντρωθεί στη Βιολογία Περιβάλλοντος ενώ η διατριβή της είχε ως θέμα την επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ηλιακής έντασης στην ιατροδικαστική εντομολογία. Είναι συν-συγγραφέας σε επιστημονικό άρθρο (2021) το οποίο έχει ως θέμα την κατανομή του κυπριακού νερόφιδου και την καλύτερη διαχείριση των φυσικών οικοτόπων για πιο αποτελεσματική προστασία του είδους. Το άρθρο εξάχθηκε από το ερευνητικό έργο ReTrack (POST-DOC/0916/0034) στο οποίο η Άντρεα ασχολήθηκε  επίσης με έρευνα σχετικά με την κίνηση και τη συμπεριφορά των ερπετών. Έχει αποκτήσει εμπειρία εργασίας πεδίου σε έρευνα για την προστασία τροπικού περιβάλλοντος το 2020 στο Βόρνεο της Μαλαισίας. Στο παρόν στάδιο, η Άντρεα είναι ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας. Η έρευνα της διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου NANO-CARRIERS (P2P/WATER/1017/0004), το οποίο μελετά την αλληλεπίδραση χημικών μικρορύπων με μικρο- και νανοπλαστικά στο νερό και την επίδραση των μικροπλαστικών στην απόδοση διεργασιών απολύμανσης.

Email: naziri.andrea@ucy.ac.cy

 

Ιακωβία Ττοφή (Μάρτιο 2021-Απρίλιο 2021)

Η Ιακωβία Ττοφή κατέχει προπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Χημεία με κατεύθυνση στη Βιολογική Χημεία (2017). Ακολούθως, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Χημεία, με κατεύθυνση στη Χημική Βιολογία από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν το 2019. Η μεταπτυχιακή της διατριβή είχε τίτλο : “Design and Synthesis of tools to study the endocannabinoid system”. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της έχει αποκτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό και τη σύνθεση πολύπλοκων ενώσεων, σε αναλυτικές τεχνικές, στην κυτταρική καλλιέργεια και στη φθορίζουσα και ηλεκτρονική μικροσκοπία. Στο παρών στάδιο, εργάζεται στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ (στο εργαστήριο ΓΑΙΑ) ως ερευνήτρια. Η έρευνα της διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου NANO-CARRIERS (P2P/WATER/1017/0004), το οποίο μελετά την αλληλεπίδραση χημικών προσθέτων και χημικών μικρορύπων με μικρο- και νανοπλαστικά σε δείγματα λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Άννα Κορελίδου (μέχρι 2020)

Η Άννα Κορελίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013. Συνέχισε για μεταπτυχιακές  σπουδές  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου  το 2016 αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα " Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών". Η πτυχιακή της εργασία είχε ως θέμα την βιοαποικοδόμηση τοξικών φαινολών από μικροφύκη και την παράλληλη παραγωγή  βιοενέργειας.  Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της,  πήγε στην Ισπανία (Βαρκελώνη) με το πρόγραμμα Εrasmus+ πρακτική, όπου δούλεψε στο CRAG Institute, στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Βιοχημείας (2015).

Στο παρελθόν έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα σε κλινικά εργαστήρια και σε χημεία ανάλυσης νερών, τροφίμων, φαρμάκων, αποβλήτων κ.ά.  Η έρευνά της επικεντρώνεται στην αποικοδόμηση τοξικών ενώσεων από προηγμένες διεργασίες οξείδωσης.

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (MSc)

 

Παναγιώτα Πάρπα

Η Παναγιώτα Πάρπα έλαβε πτυχίο επιστήμης στην Επιστήμη Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Newcastle το 2020. Κατά τη διάρκεια του πτυχίου της απέκτησε εμπειρία στη φυσικοχημική ανάλυση, καθώς και στην ανάλυση των επιπέδων ρύπων στο νερό. Η διατριβή της επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι χρήσεις της γης και όπως και τα επίπεδα βροχοπτώσεων στην ποιότητα των επιφανειακών υδάτων και περιλάμβανε ανάλυση φωσφόρου.

Σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και ασκούμενη στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο ΝΗΡΕΑΣ ως ερευνήτρια. Συμμετέχει σε ένα έργο που αφορά τους ρύπους αναδυόμενου ενδιαφέροντος, τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και γονίδια που βρίσκονται στα λύματα και διεργασίες προσρόφησης.

Email: parpa.panagiota@ucy.ac.cy


Θεόνη Μηνά

Η Θεόνη Μηνά είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και ερευνήτρια στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου των προπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε ως βοηθός εργαστηρίου στο εργαστήριο ΓΑΙΑ του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νηρέας, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα προγράμματα που αφορούσαν τη πρόσληψη φαρμακευτικών ουσιών σε καρπούς αρδευόμενους με επεξεργασμένα αστικά λύματα.

Αυτή τη στιγμή είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Μ.Sc.) στον κλάδο της Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. H διατριβή της επικεντρώνεται στη μελέτη της παρουσίας των γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά μέσα στα αστικά λύματα και στη σχέση αυτών με μολύνσεις από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά μικροβιακά στελέχη, μέσα στην κοινότητα.

Email: mina.theoni@ucy.ac.cy


 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (MEng)
 
 
 
AΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Ph.D.)

Πόπη Καραολιά

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών συνδυασμένου με επιλεγμένες Προχωρημένες Διεργασίες Χημικής Οξείδωσης ως προς την απομάκρυνση μικρορύπων που σχετίζονται με αντιβιοτικά, Φεβρουάριος 2019.

k

Λήδα Ιωάννου

Τιτλος διδακτορικής διατριβής: Προηγμένα συστήματα για την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οινοποιείων - επεξεργασία υγρών αποβλήτων οινοποιείου με χρήση συνδυασμένων βιολογικών μεθόδων, προχωρημένης χημικής οξείδωσης και αντίστροφης όσμωσης, Νοέμβριος 2013.

 

Μάρλεν Ίνες Βάσκες Χατζηλύρα

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ενεργα φαρμακευτικα συστατικα σε υδατινεσ μητρεσ: μια ολοκληρωμενη προσεγγιση για την εκτιμηση επιπτωσεων, Δεκέμβριος 2012.


Ειρήνη Μιχαήλ

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Μελέτη της προχωρημένης χημικής οξείδωσης της οφλοξακίνης και τριμεθοπρίμης σε επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και σε άλλες υδατικές μήτρες παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας, Μάιος 2012.Αντιγόνη Αχιλλέως

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Εφαρμογή μεθόδων οξείδωσης για την απομάκρυνση επιλεγμένων φαρμακευτικών ενεργών συστατικών από αστικά λύματα, Μάιος 2011

 
AΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (M.Sc.)

Μαρία Διονυσίου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Identification and quantification of illicit drugs in urban wastewater in Cyprus, 2020

Ραφαήλ Παπαμάρκου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Monitoring of cefotaxime-resistant bacteria in urban wastewater, Μάιος 2019

Μόρφω Κοτζιαμάνη

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Removal of humic and fulvic acids during the application of light-driven oxidation processes, Μάιος 2016

Αντρέας Παρπούνας

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Development of an analytical method for the assessment of the presence of veterinary antibiotics in environmental matrices, Δεκέμβριος 2015

 

Ραφαέλλα Ανδρέου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Αbatement of parabens in secondary treated wastewater by ozonation and UV-C light-activated persulfate oxidation, Μάιος 2015

Μαρία Ταραπουλούζη

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Advanced bioassays for evaluating the effects of pharmaceuticals to organisms and humans, Δεκέμβριος 2014

Αγγελική Παναγή

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας:Purification of olive mill wastewater by coagulation and solar Fenton oxidation at a pilot-scale , Δεκέμβριος 2014

Κωνσταντίνα Αναστασιάδου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Βελτιστοποίηση της φωτοκαταλυτίκης επεξεργασίας των parabens σε αστικά λύματα: Αξιολόγηση των λειτουργικών και κινητικών παραμέτρων, Μάιος 2014

Πέτρος Κουτσόφτας

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Removal of X-Ray Contrast Media by Μoving Βed Βiofilm Reactor, Δεκέμβριος 2013

Κωνσταντίνος Γιανναπάς

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Βελτιστοποίηση της επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου με χρήση κροκίδωσης/συσσωμάτωσης και ηλιακής οξείδωσης Fenton, Σεπτέμβριος 2013

 

Έλενα Ηλιάδου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ποιότητα εδάφους και βαρέα μέταλλα σε εδάφη και καρπούς που αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα, Μαίος 2013

 

 
κ

Ιουλία Φωτίου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Σονόλυση και σοωοφωτοκατάλυση για την επεξεργασία αποβλήτων που είναι βεβαρυμένα με φαρμακευτικές ενώσεις, Μάιος 2013

 

 

Λήδα Ιωάννου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση β-αναστολέων (ατενολόλης και προπανολόλης) σε απιονισμένο νερό και αστικά υγρά απόβλητα με διοξείδιο του Τιτανίου ως καταλύτη και ηλιακό φως, Δεκέμβριος 2009

 

Αλέκα Παπαïωάννου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ηλιακή φωτοκατάλυση για την απομάκρυνση της σουλφαμεθοξαζόλης και αμοξικιλίνης από αστικά λύματα, Μάιος 2009

Χαρίκλεια Μαυρονικόλα


Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση της ικανότητας απομάκρυνσης της αμοξικιλίνης από υδατικά διαλύματα μέσω ομογενούς φωτοκατάλυσης καθώς και της χρήσης ηλιακού φωτός για την παροχή φωτονίων, Ιούνιος 2008

Μαρία Κωνσταντίνου

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη έρευνας για τη διάσπαση δύσκολα αποικοδομήσιμων και τοξικών οργανικών ενώσεων με χρήση της μεθόδου Dark Fenton, Ιούνιος 2008

 

Νεκταρία Βαρνάβα

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ομογενής καταλυτική διάσπαση φυτοφαρμάκων σε υδατικά διαλύματα μέσω της αντίδρασης Fenton και Photo Fenton, Ιούνιος 2008

 

Κώστας Βοσκός

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε επιλεγμένη περιοχή στην Κύπρο, Ιούνιος 2008

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (M.Eng.)

Α. Σιαμμούτη

Τίτλος διατριβής: "Artificial intelligence in the field of environmental science and engineering", Δεκέμβριος 2021

Ε. Νικολάου

Τίτλος διατριβής: "Determination and monitoring of the minimum inhibitory concentration (MIC) of cefotaxime in E. coli in an MBR-treated wastewater effluent", Μάιος 2019

A. Ευαγόρου

Τίτλος διατριβής: "Microplastics in the marine environment: major sources and already identified effects", Μάιος 2018

Σ. Χατζηπροκοπίου

Τίτλος διατριβής: "Οδηγίες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία εργαστηρίων Μηχανικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας", Μάιος 2017

A. Θεοφάνους

Τίτλος διατριβής: "Water and wastewater management - A glossary", Μάιος 2017

Π. Φωτίου

Τίτλος διατριβής: "Insights into Solid Phase Extraction methods for optimum recovery of pharmaceutical compounds from complex environmental matrices", Δεκέμβριος 2016

Π. Παναγιώτου

Τίτλος διατριβής: "Adsorption behavior of fluoroquinolone antibiotics in soils", Μάιος 2015

Μ. Ιακώβου

Τίτλος διατριβής: "Removal of clarythromycin from sewage and investigation of the parameters affecting the formation of bromate ions during ozonation", Μάιος 2015

Π. Κίτρου

Τίτλος διατριβής: "Occurrence and fate of antibiotics in the terrestrial environment", Δεκέμβριος 2014

Μ. Παρπή

Τίτλλος διατριβής: "An environmental and socioeconomic approach of olive mill wastewater management - Current status in some Mediterranean countries", Δεκέμβριος 2014

Σ. Χριστοδούλου

Τίτλος διατριβής: "A comparative study of the effects of chloride, sulfate and carbonate ions on the rates of decomposition of ethyl paraben by solar photo-Fenton", Δεκέμβριος 2014

Ε. Κωνσταντίνου

Τίτλος διατριβής: "Exploring the biological potency of wastewater matrices", Ιούλιος 2014

Μ. Μιχαήλ

Τίτλος διατριβής: "Development of public communication material using as examples winery wastewater management and the assessment of effects of pharmaceutical residues in the environment", Μάιος 2013

Β. Σοφοκλέους

Τίτλος εργασίας: "Evaluation of the potential biological effects of mixtures of pharmaceuticals in aqueous matrices", Απρίλιος 2011

Δ. Καραγάλας

Τίτλος εργασίας: "Systems and methods for the treatment of olive oil wastewaters", Απρίλιος 2011

Γ. Μιχαηλίδης

Τίτλος εργασίας: "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οινοποιεία", Μάιος 2010

Ε. Ηλία

Τίτλος εργασίας: "Wineries: Current situation, environmental impacts and environmental success stories", Μάιος 2010

Ε. Ευθυμίου

Τίτλος εργασίας: "Occurence, fate and effects of antibiotics in the environment", Mάιος 2010

Π. Κακούρη

Τίτλος εργασίας: "Occurence, fate and effects of pharmaceuticals in hospital wastewater", Mάιος 2010

E. Κασσινίδης

Τίτλος εργασίας: "Evaluation of the impact caused by the presence of active pharmaceutical ingredients in environmental waters and wastewaters", Μάιος 2010

Σ. Παναγιώτου

Τίτλος εργασίας: "Παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα σχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε ένα νησί – Ιδιαιτερότητες νησιών κρατών και σύγκρισή τους με νησιά τα οποία αποτελούν μέρος μεγαλυτέρων χωρών", Μάιος 2009

   
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ