GAIA

Ελληνικά | English  

   

 
Προπτυχιακό Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Επίπεδο
 

 
Εξοπλισμός
Οδηγός Ασφαλείας Εργαστηρίου
 
 
Ερευνητική Ομάδα
Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Άλλες Δημοσιεύσεις
Πληροφοριακό Υλικό
 

 
Επιστημονικές Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Κοινωνικής Ενημέρωσης
 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

Υγρή Χρωματογραφία υπερυψηλής απόδοσης συζευγμένη με φασματοσκοπία μάζας
Acquity UPLC System, MASSLynx mass spectrometry software


Υγρή Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV-Vis
HPLC system, Waters e2695, 2489 Alliance

Ιοντική Χρωματογραφία
Metrohm 881, Compact ICpro

Αέρια χρωματογραφία - FID/TCD
Agilent Technologies, 6890N (G1530N)

Αέρια Χρωματογραφία συζευγμένη με Φασματομετρία Μάζας
Perkin Elmer - Clarus 500

Αναλυτής οργανικού άνθρακα
Aurora Model 1030

Σύστημα Επιταχυνόμενης Εκχύλισης Διαλυτών
ASE350

Σύστημα Εκχύλισης Στερεάς Φάσης
Waters

Σύστημα Περιστροφικής Εξάτμισης Κενού
Stuart RE 301

Σύστημα εξάτμισης με άζωτο (N2)
Reacti-VAP III, Therm Scientific

Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης
Perkin Elmer - Aanalyst 200

Φασματοφωτόμετρο Ορατού-Υπεριώδους (UV-Vis)
JASCO V-530 PC

Φασματοφωτόμετρο
Spectroquant Pharo 100

Φωτόμετρο
Photolab S6A

Σύστημα Οζονισμού
Triogen Lab2B

Συσκευή μέτρησης Βιολογικά Απαιτούμενου Οξυγόνου
444406 OxiDirect, WTW OxiTop IS6, Lovibond

Θερμικός Αντιδραστήρας
WTW CR 3200

Αναλυτικοί Ζυγοί (4 δεκαδικών ψηφίων)
OAHUS Adventurer, Shimadzu AUW320, ADAM AAA 250LE

Αναλυτικός Ζυγός (3 δεκαδικών ψηφίων)
Shimadzu UW620H

Ηλεκτρονικοί Ζυγοί (2 δεκαδικών ψηφίων)
BJ 410C, Precisa

Πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, pH
WTW InoLab Multilevel 3

Μετρητές pH
2x Ezodo, 3x PL-600

Θολερόμετρο
2100Ν Hach

Αγωγιμόμετρο/Μετρητής Διαλυμένων Στερεών/Μετρητής Αλατότητας/Θερμόμετρο
CTS 406

Γεννήτρια υδρογόνου
ChromGas 9150, Parker Balston

Σύστημα αναρρόφησης
Integra Model 158300, Vacusafe

Ανακινούμενο Yδατόλουτρο
Jeiotech BS-2, Medline

Ψυχόμενο Υδατόλουτρο
Model 13 R

Συσκευή περιδίνησης
Heidolph, Vortex-Genie® 2

Συσκευή μέτρησης αμμωνιακών ιόντων
Lovibond

Φυγόκεντρος
Sigma 2-5

Μικροφυγόκεντρος
Eppendorf - MiniSpin

Εργαστηριακός Κλίβανος (50-1100 °C)
SNOL E5CC

Εργαστηριακός Κλίβανος (30-3000 °C)
L3/11/P320, Nabertherm

Εργαστηριακός φούρνος (250 °C)
BMT Venticell 55

Κεραμική θερμαινόμενη πλάκα
Ceramicplac 30, J.P.Selecta

Μαγνητικοί αναδευτήρες με θέρμανση
Velp Scientifica

Μαγνητικοί αναδευτήρες
Stuart UC151

Αντλίες Κενού
J.P.Selecta, Sartorius, Laboport

Περισταλτική αντλία
Flex Pro

Λουτρό Υπερήχων
Selecta P, Branson

Ξηραντήρας
Duran

Συσκευές ανάδευσης
2x SSL1 Stuart, Heidolph, Selecta Rotabit

Θερμικοί μανδύες
Bibby

Ηλεκτροθερμικοί μανδύες
Barnstead Electrothermal

Ηλιακός Προσομοιωτής
Newport 91193

Λάμπες UV-C
Radium UV-C, LPS 9 CCG

Συσκευή συστοιχίας δέσμης
TrojanUV, BA-ICE-S Electronic ICE controller, VIQUA

Ραδιόμετρα
Ophir, ACC-CAL 50, NEWPORT 1918-R optical power ,meter

Jar tester
Phipps and Bird

Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού
Milli-Q & Elix

Γυάλινοι αντιδραστήρες
Ace-Glass, Vineland, NJ, USA)

Διπλότειχοι γυάλινοι αντιδραστήες
4x 500 mL, 1x 1 L, 2x 300mL

Απαγωγοί
Aura 750E, 2x Vicus Labco

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μικροσκόπιο
Axiovert 200, ZEISS

Θάλαμοι Βιολογικής Ασφάλειας Επιπέδου ΙΙ
Esco Class II BSC

Σύστημα μεμβρανών διήθησης υπό κενό
Millipore

Επωαστήρες
INB 200, Memmert, Aqualytic AL185 Liebherr

Επωαστήρας χαμηλής θερμοκρασίας
Prebatem 36L, J.P. SELECTA

Μικρός μετακινούμενος επωαστήρας
Abratox LLC-CRYO SAFE

Ανακινούμενος επωαστήρας
SI50, Stuart

Επωαστήρας τοξικολογικού κιτ
Covatutto 24, Novital

Λουμινόμετρο
Testo 545

Μικροφυγόκεντρος
Eppendorf - MiniSpin, FastGene Mini NG002R

Ηλεκτρικός αποστειρωτής με ατμό υπό πίεση
All American, Model 25x

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης
RAYPA - AES-8

Κάθετος Αποστειρωτής
Systec V-75

Τραπέζι με φωτισμό
ULB-150, Grande

Φασμαφωτόμετρο
Tecan Sumrise

Αναδευτήρας
Mikura 1.175 Orbis+

Φούρνος Μικροκυμμάτων
Samsung MC28H5015AS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σύστημα Αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Thermal Cycler - PCR)
Bio-rad T100 Thermal Cycler (96-well)

Σύστημα ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Real-Time - PCR)
Bio-rad CFX96 Touch Real-Time PCR System

Συσκευή Περιδίνησης για ετοιμασία δειγμάτων Real-Time PCR (Vortex for microplates)
Grant MPS-1 High Speed Shaker/Vortex Mixer

Φυγόκεντρος για ετοιμασία δειγμάτων Real-Time PCR
Grant LMC-3000 General purpose benchtop centrifuge Low Speed Benchtop

Εκμαγείο για ηλεκτροφόρηση πηκτής
Bio-rad Mini-Sub Cell GT Horizontal electrophoresis system

Σύστημα Απεικόνισης πηκτής
Bio-rad GelDoc XR+ Documentation System

ΑΛΛΑ

Εργαστηριακό Πλυντήριο Γυαλικών
Miele Professional, G 7883 CD

Ψυγεία/καταψύκτες
2x Malber, TemLow L, J.P.Selecta, Liebherr, FAGOR, Westpoint

Καταψύκτης πολύ Χαμηλών θερμοκρασιών
Lexicon II, UUS-363A-1SS

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Ηλιακή πιλοτική μονάδα (Παραβολλικοί συλλέκτες συγκέντρωσης)
Χωρητικότητα: 250 L

Πρωτότυπος ηλιακός φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας (Παραβολλικοί συλλέκτες συγκέντρωσης)
Χωρητικότητα: 100 L

Βιοαντιδραστήρας μεμβρανών
Χωρητικότητα: 10 m3/day

Βιοαντιδραστήρας Ρευστοποιημένης Κλίνης
Χωρητικότητα: 60 L

Πιλοτική μονάδα μικροδιήθησης (0.2 μm)
Χωρητικότητα: 160 L

Πιλοτική μονάδα υπερδιήθησης (0.03 μm)
Χωρητικότητα: 200 L

Δεξαμενή κροκίδωσης/συσσωμάτωσης
Χωρητικότητα: 90 L