Πανεπιστήμιο
Κύπρου


Εργαστήριο
Μηχανικής
Περιβάλλοντος
ΓΑΙΑ


Ίδρυμα
Προώθησης
Έρευνας

 

 

 

 

 

 

 

PΗΑREM
PHARMACEUTICALS REMOVAL


DEVELOPMENT AND APPLICATION OF INNOVATIVE ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR THE REMOVAL OF ACTIVE ORGANIC COMPOUNDS IN URBAN WASTEWATERS AND MONITORING OF TOXICITY

PHAREM
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

[click on the title to enter the respective language]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


University of
Cyprus


Laboratory of
Environmental
Engineering
GAIA


Research
Promotion
Foundation