GAIA

Ελληνικά | English  

   

 
Προπτυχιακό Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Επίπεδο
 

 
Εξοπλισμός
Οδηγός Ασφάλειας Εργαστηρίου
 
 
Ερευνητική Ομάδα
Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Άλλες Δημοσιεύσεις
Πληροφοριακό Υλικό
 

 
Επιστημονικές Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Κοινωνικής Ενημέρωσης
 

NEA

2

Announcement of ANSWER SUMMER SCHOOL

on wastewater reuse and current challenges

June 12-23, 2016

For more info please visit: http://www.answer-itn.eu/event/summer-school/

Venue: IDAEA-CSIC, Jordi Girona 18, http://www.idaea.csic.es/

Announcement of NEREUS COST ACTION ES1403 TRAINING SCHOOL

Methods for detecting and quantifying antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes in the environment Barcelona,

June 13-15, 2016

Venue: IDAEA-CSIC, Jordi Girona 18, http://www.idaea.csic.es/

h

Τελικό συνέδριο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε οινοποιεία και ελαιοτριβεία -
τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες

19 Οκτωβρίου 2012

Ξενοοδοχείο Hilton, Λευκωσία

 

Επιστημονικό Εργαστήρι για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης
των οινοποιείων στην Κύπρο (WINEC)

11 Ιουνίου 2012

Amathus Beach Hotel, Λεμεσός

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 29/6/2011 ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TΟΜΙΧΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ.

Προσκαλείστε σε ενημερωτική ημερίδα στις 29 Ιουνίου 2011 στις 9:00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο Εργαστήριο ΓΑΙΑ, Καλλιπόλεως 75, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ημερίδα οργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΤΟΜΙΧΧ με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκτίμηση επιπτώσεων πολυσύνθετων χημικών μειγμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία» (ΠΕΝΕΚ/0609/24). Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσω της Δέσμης 2009-2010, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Ένωσης.


Επισυνάπτεται συνοπτικό πρόγραμμα και παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κας. Μάρλεν Ι. Βάσκες (vasquez.marlen@ucy.ac.cy).

 

 

 

SSS 4 WATER «SMALL SUSTAINABLE SOLUTIONS»,

18-22 Απριλιου 2011, Βενετια

www.wastewater-venice-2011.com

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού διεθνούς προγράμματος World Water Monitoring Day πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου από το Εργαστήριο ΓΑΙΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου εκδήλωση με τίτλο Προστασία και Έλεγχος Ρύπανσης Νερών από Παιδιά.

Το πρόγραμμα World Water Monitoring Day, υπό την εποπτεία του οργανισμού Water Environment Federation και του International Water Association (IWA), είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προστασία των υδάτινων πόρων, το οποίο στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή των πολιτών και ειδικότερα των παιδιών στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 70 χωρών παγκοσμίως.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά περιελάμβανε αριθμό δραστηριοτήτων. Παιδιά ηλικίας 5-8 χρονών συναντήθηκαν στο χώρο της νέας Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τη σημασία του νερού και την προστασία της ποιότητας του από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας όπου με τη χρήση ειδικών δοχείων πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία νερού από τη λίμνη. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη μέτρηση παραμέτρων ποιότητας του νερού στο Εργαστήριο. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν οι παράμετροι της θερμοκρασίας, του διαλυμένου οξυγόνου, της αγωγιμότητας και του πεχά, ενώ σχολίασαν οπτικά την παράμετρο της θολερότητας. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν «κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της επίσκεψης παρατηρήθηκε αυξημένη θολερότητα του νερού και μειωμένο ποσοστό διαλυμένου οξυγόνου, ενώ, οι υπόλοιπες παράμετροι κυμαίνονταν σε φυσιολογικά επίπεδα». Στη συνέχεια ακολούθησαν δραστηριότητες σχετικές με το οικοσύστημα της λίμνης, ενώ τα παιδιά παρακολούθησαν υδρόβιους μικροοργανισμούς με το μικροσκόπιο. Η εκδήλωση ανέδειξε ότι τα μικρά παιδιά παρά το νεαρό της ηλικίας τους μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αποβούν καθοριστικές για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με στόχο όλο και περισσότερα παιδιά στην Κύπρο να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.

 

 

2ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Προχωρημένων Μεθόδων Χημικής Οξείδωσης»,

EAAOP-2, 9 - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009, Hilton Hotel, Λευκωσία

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ξενοβιοτικές Ενώσεις σε Αστικά Υδάτινα Σώματα»

XENOWAC 2009, 11 - 13 Μαρτίου 2009,
INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS RESORT HOTEL, ΠΑΦΟΣ

Tο συνέδριο διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης Cost 636 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ξενοβιοτικές Ενώσεις σε Αστικά Υδάτινα Σώματα (Xenobiotics in the Urban Water Cycle). Ο κύριος σκοπός του συνέδριου είναι η προώθηση συζητήσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου οι οποίες και έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία, μέσω ενός δυναμικού και ποικίλου ακροατηρίου. Στους συμμετοχές θα περιλαμβάνεται αριθμός σεβαστών ειδικών, νέων ερευνητών και τελικών χρηστών οι οποίοι σχετίζονται με τα συγκεκριμένα πεδία των αστικών υδάτινων σωμάτων και των ξενοβιοτικών ενώσεων γενικότερα. Το συνέδριο θα παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και δικτύωση σε διεθνές επίπεδο, με αντικείμενο τις ξενοβιοτικές ενώσεις.

Σχετικά ερευνητικά πεδία περιλάμβάνουν τον προσδιορισμό των πηγών και διακυμάνσεων των ξενοβιοτικών ενώσεων σε αστικά υδάτινα σώματα, καινοτόμες μεθόδους χημικών αναλύσεων, μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου (τοξικότητα, οιστρογονικότητα κ.λπ.) και τη χρήση και την αποδοτικότητα συγκεκριμένων μεθόδων επεξεργασίας για την απομάκρυνση των ξενοβιοτικών ενώσεων.

http://www.xenowac2009.com

 

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

26 Σεπτεμβρίου 2008

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008, ΓΑΙΑ - Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος συμμετείχε στην εκδήλωση "Βραδιά του Ερευνητή". Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με επίκεντρο τους ερευνητές. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση νέων ατόμων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου από αφίσες, ενημερωτικά έντυπα καθώς και τα πειράματα και δραστηριότητες για παιδιά και νέους.

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 ιουνιου 2008

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη, 3 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία η Τελετή Απονομής Βραβείων του 1ου Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας. Η τελετή διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και την εταιρεία Cybarco PLC στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE - Περιβάλλον SUSCON (LIFE05 ENV/GR/000235) “Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων”.

Στην Κατηγορία Κτήριο, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στα “Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο”. Εκ μέρους του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη, το βραβείο αυτό απένειμε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Τεχνολογίας κ. Παναγιώτης Κουτσουπίδης.

Κατηγορία Α: Κτήριο

B' Βραβείο: Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο


Στην Κατηγορία Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων βραβεύθηκαν εξίσου (δεύτερο βραβείο) τα έργα “Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών-Προδρόμου, Φάση B'” και “Αναβάθμιση του κόμβου Αγίου Αθανασίου - Παρακαμπτήριου Λεμεσού”. Τα βραβεία εκ μέρους του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκου Νικολαΐδη απένειμε ο Διευθυντής Ελέγχου κ. Αντρέας Λαμπριανού. Βραβεύθηκε επίσης το έργο “Ανάπλαση Πυρήνα Καλοπαναγιώτη / Αναβάθμιση Προσόψεων”. Εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Δρ. Μιχάλη Πολυνείκη το τρίτο βραβείο στο έργο αυτό απένειμε ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας κ. Σωτήρης Χατζημιχαήλ.

Κατηγορία Β': Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων, B' Βραβείο

Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών-Προδρόμου, Φάση B'

Αναβάθμιση του κόμβου Αγίου Αθανασίου – Παρακαμπτήριου Λεμεσού

Κατηγορία Β': Έργο Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων

Γ' Βραβείο: Ανάπλαση Πυρήνα Κανοπαναγιώτη / Αναβάθμιση Προσόψεων

Στην τελετή έγιναν επίσης παρουσιάσεις από τους Δρ. Ιωάννη Ιωάννου, Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος σχετικά με τις Δράσεις του Προγράμματος SUSCON και κ. Ιωάννα Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη διοργάνωση του 1ου Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας. Ακολούθησε η παρουσίαση των έργων που βραβεύτηκαν από τους δημιουργούς και συντελεστές τους και η αιτιολόγηση του σκεπτικού βράβευσης από την κ. Έλενα Σοφοκλέους, Εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ στην Επιτροπή Αξιολόγησης. H τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, εκπροσώπων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ανάδοχος φορέας προγράμματος) και της Ομάδας Παρακολούθησης Προγραμμάτων LIFE, ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και διπλωμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην τελετή, χορηγοί της οποίας ήταν η ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και η εταιρεία Cybarco PLC, παρουσιάστηκαν επίσης στο χώρο της έκθεσης όλα τα έργα που είχαν διαγωνιστεί.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

     

8 Μαϊου 2008, Σκαλί Αγλαντζιάς

Η εν λόγω ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο ΓΑΙΑ και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Στόχος της ήταν η ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στον τουριστικό κλάδο της Κύπρου αλλά και φορέων πιστοποίησης για τα επιτεύγματα του προγράμματος LIFE Third Countries GREEN-TAS (LIFE05 TCY/HKJ/132)“Development of Methods and Tools for the Establishment of Good Environmental Performance in the Tourist Accommodation Sector in Jordan - Implementation of Pilot Studies” και τα δύο πρώτα ξενοδοχεία στην Ιορδανία και στη Μέση Ανατολή (Movenpick Resort and Spa Dead Sea και Movenpick Resort Petra) τα οποία έχουν πιστοποίηθεί με το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν επίσης για την εφαρμογή του EMAS στην Κύπρο από σχετική παρουσίαση της κ. Ελένης Στυλιανοπούλου. Oι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με αριθμό συμμετεχόντων και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω στο θέμα των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 Νοεμβριου 2007 - 31 Ιανουαριου 2008

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - Περιβάλλον SUSCON (LIFE05 ENV/GR/000235) «Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα διαμέσου της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων» συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο ΓΑΙΑ (υπεύθυνη Δρ. Δέσπω Φάττα - Κάσινου) και Εργαστήριο Δομικών Υλικών (υπεύθυνος Δρ. Ιωάννης Ιωάννου), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και την κατασκευαστική εταιρεία Cybarco PLC ο 1ος Διαγωνισμός Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη έργων στα οποία εφαρμόζονται περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (περιλαμβανομένων των σταδίων του σχεδιασμού, της κατασκευής και της χρήσης) και αναφέρεται σε δύο κατηγορίες έργων: Α. Κτήριο και Β. Έργο Υποδομής ή Διαπλασης Εξωτερικών Χώρων. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Κύπρο κατασκευαστικός διαγωνισμός τέτοιου χαρακτήρα. Συνεπώς, πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής για φορείς, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, που ασχολούνται με το θέμα των κατασκευών σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου το θέμα των “Πράσινων Κατασκευών” παρουσιάζεται ολοένα και πιο αναγκαίο.

Για την αξιολόγηση των έργων έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περιβαλλοντικές, ενεργειακές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από εκπροσώπους από τους εξής φορείς: Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Ενέργειας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Το διαγωνισμό στηρίζουν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), το Ειδικό Ταμείο για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και γενικά της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) καθώς και η εταιρεία Cybarco PLC η οποία αποτελεί και ένα από τους συνδιοργανωτές του διαγωνισμού.

SPONSORS

    

Ειδικό Ταμείο για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και γενικά της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “Ξενοβιοτικές Ενώσεις σε Νερά και Αστικά Λύματα”

25 Οκτωβρίου 2007

Η ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στα φυσικά νερά και στα αστικά λύματα αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας αλλά ταυτόχρονα ακόμα μία ανησυχία αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί οι ενώσεις αυτές να επιφέρουν τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία μέσω της διοχέτευσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε υδάτινα σώματα, στη θάλασσα ή προς άρδευση. Στην Κύπρο λόγω του έντονου προβλήματος έλλειψης νερού η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της προς την εκμετάλλευση κάθε σταγόνας διαθέσιμου νερού και κυρίως προς την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτεί η ίδια την τριτοβάθμια επεξεργασία (χλωρίωση, φιλτράρισμα) με στόχο την εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και όλων των παραδοσιακών παραμέτρων ρυπαντικού φορτίου. Οι ξενοβιοτικές ενώσεις όμως, δηλαδή οι ενώσεις που είναι ξένες προς τον άνθρωπο και τη φύση, όπως για παράδειγμα φυτοφάρμακα, φάρμακα, αλκυφαινόλες, συνθετικά στεροειδή, δισφαινόλες, φθαλικοί εστέρες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ, δεν αποικοδομούνται εύκολα και ούτε απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται. Μερικές από τις ενώσεις αυτές μετά από πρόσφατες μελέτες των τελευταίων 10 ετών έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιφέρουν ενδοκρινικές διαταραχές σε οργανισμούς. Μία νέα κατηγορία που εξετάζεται σήμερα διεθνώς είναι αυτή των φαρμακευτικών καταλοίπων καθώς και των ενώσεων που βρίσκονται μέσα στα καλλυντικά αλλά και στα προϊόντα προσωπική φροντίδας.

Στα πλαίσια διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων (α) ΔΙΑΤΟΧΗ ΑΠΟΕΜ/0505/02: Ανάπτυξη Έρευνας για τη Διάσπαση Δύσκολα Αποικοδομήσιμων και Τοξικών Οργανικών Ενώσεων, με χρήση Προχωρημένων Τεχνικών Χημικής Οξείδωσης (2006 – 2007) και (β) ΦΑΡΕΜ ΑΕΙΦΟ/0506/16: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων Χημικής Οξείδωσης για την Απομάκρυνση Οργανικών Ενώσεων από Αστικά Λύματα στην Κύπρο και Έλεγχοι Τοξικότητας (2007 – 2009), τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, διοργανώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007 από το Εργαστήριο ΓΑΙΑ επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ξενοβιοτικές Ενώσεις σε Νερά και Αστικά Λύματα” στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από Συμβούλια Αποχετεύσεων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικά Μελετητικά Γραφεία.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόβλημα που σχετίζεται με την ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στα νερά και υγρά απόβλητα, με τις μεθόδους προσδιορισμού των ενώσεων αυτών καθώς και η μεθοδολογία εκτίμησης της τοξικότητας και οιστρογονικότητας που πιθανόν προκαλείται από την διοχέτευση τους σε επιφανειακά νερά. Επίσης παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν τις προχωρημένες μεθόδους χημικής οξείδωσης που αναπτύσσονται με στόχο την απομάκρυνση και μερική αποικοδόμηση των ουσιών αυτών. Το ενδιαφέρον του παρευρισκόμενου κοινού για τo αντικείμενο της ημερίδας, τα αποτελέσματα του προγράμματος ΔΙΑΤΟΧΗ και τα μελλοντικά αποτελέσματα του προγράμματος ΦΑΡΕΜ παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλό.

 

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2007, το Εργαστήριο ΓΑΙΑ συμμετείχε στην εκδήλωση "Βραδιά του Ερευνητή" στο Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με επίκεντρο τους ερευνητές. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση νέων ατόμων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημέρωναν το κοινό για την ερευνητική δραστηριότητα που υλοποιείται στο Εργαστήριο ΓΑΙΑ. Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου από αφίσες και άλλα ενημερωτικά έντυπα που ετοιμάστηκαν ειδικά για την εκδήλωση αυτή.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ

25 Ιανουαρίου 2007

Με την επιτυχή κατάληξη του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE - Περιβάλλον ECOIL (LIFE04 ENV/GR/000110): «Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως υποστηρικτικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιόλαδου», πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο ΓΑΙΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα, ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα του Λυθροδόντα. Η ημερίδα αυτή ήταν ιδιαίτερης σημασίας για την κοινότητα, λόγω της μεγάλης παραγωγής της σε ελαιόλαδο και για το λόγο ότι η παραγωγή του ελαιόλαδου στην κοινότητα αποτέλεσε το αντικείμενο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Στην εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν κυρίως σε ελαιοκαλλιεργητές και προσωπικό από τα ελαιοτριβεία της περιοχής, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας όπως και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Στην ημερίδα υπογραμμίστηκε η σημασία της παραγωγής ελαιόλαδου καλής ποιότητας, ενώ, τονίστηκε η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στην αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων (του λεγόμενου τζίζουρου) από ελαιοτριβεία. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου κ. Α. Μυλωνά ενώ στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισαν η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας κα. Β. Θεοφίλου και η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κα. Ν. Κυθρεώτου. Στη συνέχεια η Δρ. Δέσπω Φάττα - Κάσινου, υπεύθυνη του Εργαστηρίου, παρουσίασε τους στόχους και το αντικείμενο του προγράμματος ECOIL. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για την κοινότητα του Λυθροδόντα παρουσιάστηκαν από τον ειδικό επιστήμονα του εργαστηρίου κ. Μάριο Αβρααμίδη, ενώ, στη συνέχεια δόθηκαν από την κ. Μαργαρίτα Βατυλιώτου, επίσης ειδικό επιστήμονα, πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της παραγωγής του ελαιόλαδου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό.


 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2006

16-22 Σεπτεμβρίου

Το Εργαστήριο ΓΑΙΑ συμμετείχε ενεργά στη φετινή εβδομάδα κινητικότητας η οποία ήταν αφιερωμένη στις Κλιματικές Αλλαγές.

Η Ειδική Επιστήμονας του εργαστηρίου Μαργαρίτα Βατυλιώτου, επισκέφτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου τα Α΄, Β΄ και Στ΄ Δημοτικά Σχολεία Αγλαντζιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Αγλαντζιάς για την εβδομάδα αυτή. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και συζήτηση με τα παιδιά για το θέμα των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών και την ανάγκη για υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων διακίνησης και μεταφοράς. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις των σημερινών μας επιλογών στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που προκαλούνται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στους εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης όπως είναι ο περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου, η από κοινού μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, η χρήση ποδηλάτου ή το περπάτημα, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις επιλογές αυτές.


 

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

22 Σεπτεμβρίου 2006

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2006, το Εργαστήριο ΓΑΙΑ συμμετείχε στην εκδήλωση "Βραδιά του Ερευνητή". Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με επίκεντρο τους ερευνητές. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση νέων ατόμων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημέρωναν το κοινό για την ερευνητική δραστηριότητα που υλοποιείται στο Εργαστήριο ΓΑΙΑ. Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου από αφίσες και άλλα ενημερωτικά έντυπα που ετοιμάστηκαν ειδικά για την εκδήλωση αυτή και βρίσκονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ στο θεματικό περίπτερο για το περιβάλλον.


 

SUWTR 2005
First International Conference on Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse

15-16 Σεπτεμβρίου 2005, Λευκωσία

Στα πλαίσια του προγράμματος MEDAWARE, το εργαστήριο συν-διοργάνωσε μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, διήμερο διεθνές συνέδριο στη Λευκωσία. Ορισμένες από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν:

  • Νομοθεσία και κοινωνικοοικονομικά κίνητρα για την ορθολογική διαχείριση αστικών λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση τους στη γεωργία
  • Μελέτες Περιπτώσεων
  • Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
  • Έλεγχος ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Hilton Park Hotel, Λευκωσία

 

 

ENΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

13 ΜΑΪΟΥ 2004

ιοργανωτές της Ημερίδας:

  • Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Συν-διοργανωτές και υπό την Αιγίδα:

  • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία