ΗΜΥ 312: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Πληροφορίες Μαθήματος
 

Ώρες Διδασκαλίας:
Δευτέρα και Πέμπτη, 15:00 - 16:30,
Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ02 - 012

Φροντιστήριο:
Τετάρτη,09:00-10:00,
Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ02 - 011

Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ
Γραφείο: HMMY@Πράσινο Άλσος - Γραφείο 411 & KIOS Center@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Τηλέφωνο: 22-892277
Email: mmichael@ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού

Βοηθός Μαθήματος: Ανδρέας Κουλουμπρής
Γραφείο: KIOS Center@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Email: kouloumpris.andreas@ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού

   
  τελευταία ενημέρωση: 06/09/2018