ΗΜΥ 314: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Πληροφορίες Μαθήματος
 

Ώρες Διδασκαλίας:
Φροντιστήριο: Τετάρτη 10:00-11:00, ΧΩΔ01 - 005
Εργαστήρια: Τετάρτη 13:00 - 16:00, ΘΕΕ01 - 147

Διδάσκουσα:

Δρ. Μαρία Κ. Μιχαήλ
Γραφείο: HMMY@Πράσινο Άλσος - Γραφείο 411 & KIOS Center@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Tηλέφωνο: 22892277
Email: mmichael@ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού


Υπεύθυνοι Εργαστηρίου :


Σταύρος Βίκτωρος
Γραφείο: Ερευνητικό κέτνρο ΚΙΟΣ, Πανεπιστημιούπολη, ΚΟΔ03
Email: viktoros.stavros@ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού

Σόλων Φαλάς
Γραφείο: Ερευνητικό κέτνρο ΚΙΟΣ, Πανεπιστημιούπολη, ΚΟΔ03
Email: falas.solon@ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού