Μια αστραπή η ζωή μας. Μα προλαβαίνουμε
                        - Νίκος Καζαντζάκης

πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται
                        - Πλάτων

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγό δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία
                        - Ανδρέας Κάλβος

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter
                        - Martin Luther King Jr.

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
                        - Mahatma Gandhi

Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύτερος.
                        - Νίκος Καζαντζάκης

Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης.
                        - Φωκυλίδης ο Μιλήσιος

Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: "Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.
                        - Νίκος Καζαντζάκης

Τ' αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς
                        - Γιάννης Ρίτσος

The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. He may avoid suffering and sorrow, but he simply cannot learn and feel and change and grow and love and live.
                        - Leo Buscaglia

If you fight you might lose, if you don't you have already lost.
                        - Bertolt Brecht

"οὐ πάνυ ἡμῖν οὕτω ϕροντιστέον τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἐπαΐων περὶ τῶν διϰαίων ϰαὶ ἀδίϰων"
                        - Σωκράτης

Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: είμαι γεμάτος πληγές και στέκομαι όρθιος.
                        - Νίκος Καζαντζάκης

There are moments in life when keeping silent becomes a fault, and speaking an obligation, a civic duty, a moral challenge, a categorical imperative from which we cannot escape.
                        - O. Fallaci