ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 


Συναντήσεις εταίρων

     Kick-off meeting, 14 Ιανουαρίου 2009 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

     2η Συνάντηση εταίρων, 11 Ιουνίου 2009 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

      3η Συνάντηση εταίρων, 22 Ιανουαρίου 2010 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

      4η Συνάντηση εταίρων, 20 Οκτωβρίου 2010 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

      5η Συνάντηση εταίρων, 18 Μαρτίου 2011 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

      6η Συνάντηση εταίρων, 16 Ιουνίου 2011 (ατζέντα, φωτογραφίες, αρχεία)

 

Εισαγωγικές παρουσιάσεις του έργου      

     Κύπρος, 27 Φεβρουαρίου 2009 (ατζέντα, παρουσιάσεις, πανό, ενημερωτικό έντυπο, φωτογραφίες)

     ■ Γαλλία, 9 Μαρτίου 2009 (ατζέντα, παρουσιάσεις, ενημερωτικό έντυπο, φωτογραφίες, πρακτικά)

     ■ Ελλάδα, 9 Απριλίου 2009 (ατζέντα, παρουσιάσεις, φωτογραφίες, πρακτικά)

     ■ Μάλτα, 5 Μαΐου 2009 (ατζέντα, παρουσιάσεις, πρακτικά)

Συμμετοχή στο Kick-off meeting για τα προγράμματα LIFE+ 2007, Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 (ατζέντα, παρουσίαση)

Παρουσίαση Eco-Emballages στο PRO Europe WEEE Working Group, 27 Απριλίου 2009 (παρουσίαση)

Παρουσίαση προγράμματος REPT στην ενημερωτική ημερίδα LIFE+ στην Κύπρο, 16 Ιουνίου 2009 (ατζέντα, παρουσίαση)

Εκπαίδευση και workshops στο πλαίσιο παρουσίασης του λογισμικού εργαλείου REPT      

     ■ Μάλτα, 5-6 Απριλίου 2011 (πρόγραμμα παρουσιάσεων, παρουσιάσεις, φωτογραφίες)

     Κύπρος, 7-8 Απριλίου 2011 (πρόσκληση, πρόγραμμα παρουσιάσεων, παρουσιάσεις, πανό, φωτογραφίες)

     ■ Ελλάδα, 14-15 Απριλίου 2011 (πρόγραμμα παρουσιάσεων, παρουσιάσεις, φωτογραφίες)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REPT

     ■ Το Tελικό Συνέδριο του προγράμματος REPT πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 στη Λευκωσία (πρόσκληση, δήλωση συμμετοχής, πρόγραμμα, παρουσιάσεις, πανό, φωτογραφίες)

 

 

 


LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)