ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 


Kick-off meeting, 14 Ιανουαρίου 2009, Λευκωσία

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

 

   

 

       
 
       

Εισαγωγικές παρουσιάσεις του έργου    
       
       ■ Κύπρος, 27 Φεβρουαρίου 2009 

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       

       

   

       ■ Γαλλία, 9 Μαρτίου 2009  

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       

       

     

       ■ Ελλάδα, 9 Απριλίου 2009  

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       

 

       ■ Μάλτα, 5 Μαΐου 2009    

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       

 

   
       

Επίσκεψη ομάδας παρακολούθησης στην Κύπρο, 24 Απριλίου 2009  

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

   

3η Συνάντηση εταίρων προγράμματος, Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση


Επίσκεψη ομάδας παρακολούθησης στην Κύπρο, 7 Ιουνίου 2010

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση


Επίσκεψη ΕΕ και ομάδας παρακολούθησης στην Κύπρο, 21 Οκτωβρίου 2010

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση


Εκπαίδευση και workshops στο πλαίσιο παρουσίασης του λογισμικού εργαλείου REPT
       
       ■ Μάλτα, 5-6 Απριλίου 2011    

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       


       Κύπρος, 7-8 Απριλίου 2011    

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       


       Ελλάδα, 14-15 Απριλίου 2011    

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

       

 
       

Τελικό Συνέδριο REPT, 17 Ιουνίου 2011, Λευκωσία    
       
       

       
     
       

LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)