ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 


ΓΕΝΙΚΑ

     ■ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

             Ιστοσελίδα LIFE

             Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

             Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 

     ■ Packaging Recovery Organisation Europe (PRO EUROPE)

     ■ European Association of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems (WEEE Forum)

 

ΚΥΠΡΟΣ

      ■ Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

      ■ ΓΑΙΑ, Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

      ■ Green Dot Cyprus Public Co Ltd

      ■ Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

      ■ Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

      ■ WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

      ■ ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ

 

ΕΛΛΑΔΑ

     ■ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

     ■ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

     ■ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΜΑΛΤΑ

     ■ Green Dot Malta Ltd

     ■ Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry

     ■ Wasteserv Malta

     ■ Malta Environment and Planning Authority

 

ΓΑΛΛΙΑ

     ■ Eco Emballages

     ■ Ecologic

     ■ Ecosystemes

     ■ ERP France

     ■ Recylum


LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)