ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ

1

ALKION EARTHQUAKE

20:53:37, FEBRUARY 24, 1981

Data   

(ground accelerations)

N =4187

dt = 0.01 sec

Duration = 41.86  sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.038 m/s20.310 g

at 4.36 seconds

KORINTHOS- OTE BUILDING E-W

2

ALKION EARTHQUAKE

20:53:37, FEBRUARY 24, 1981

Data   

(ground accelerations)

N =4187

dt = 0.01 sec

Duration = 41.86  sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.257  m/s20.230 g

at 4.69 seconds

KORINTHOS- OTE BUILDING N-S

3

ALKION EARTHQUAKE

20:53:37, FEBRUARY 24, 1981

Data   

(ground accelerations)

N =4187

dt = 0.01 sec

Duration = 41.86  sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.139 m/s20.116 g

at 6.07 seconds

KORINTHOS- OTE BUILDING VERT

4

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 3907

dt = 0.01 sec

Duration = 39.06 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.602 m/s20.265 g

at 3.90 seconds

ATHENS 3 (KALLITHEA DISTRICT) N46

5

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 3906

dt = 0.01 sec

Duration = 39.05 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.013 m/s20.307 g

at 4.05 seconds

ATHENS 3 (KALLITHEA DISTRICT) N136

6

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 3907

dt = 0.01 sec

Duration = 39.06 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.449 m/s20.148 g

at 3.88 seconds

ATHENS 3 (KALLITHEA DISTRICT) VERT

7

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 4600

dt =  0.01 sec

Duration = 45.99 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.201 m/s20.326 g

at 6.82 seconds

ATHENS- SEPOLIA (GARAGE) LONG

8

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 4600

dt =  0.01 sec

Duration = 45.99 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.045 m/s20.310 g

at 6.68 seconds

ATHENS- SEPOLIA (GARAGE) TRAN

9

ATHENS EARTHQUAKE

11:56:50, SEPTEMBER 7, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 4600

dt =  0.01 sec

Duration = 45.99 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.926 m/s20.196 g

at 7.53 seconds

ATHENS- SEPOLIA (GARAGE) VERT

10

IONIAN EARTHQUAKE

15:52:12, NOVEMBER 4, 1973

Data   

(ground accelerations)

N = 2653

dt =  0.01 sec

Duration = 26.52 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.499 m/s20.255 g

at 3.44 seconds

LEFKADA OTE- BUILDING E-W

11

IONIAN EARTHQUAKE

15:52:12, NOVEMBER 4, 1973

Data   

(ground accelerations)

N = 2652

dt =  0.01 sec

Duration = 26.51 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 5.148 m/s20.525 g

at 3.53 seconds

LEFKADA OTE- BUILDING N-S

12

IONIAN EARTHQUAKE

15:52:12, NOVEMBER 4, 1973

Data   

(ground accelerations)

N = 2651

dt =  0.01 sec

Duration = 26.50 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.096 m/s20.112 g

at  1.10 seconds

LEFKADA OTE- BUILDING VERT

13

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2987

dt =  0.01 sec

Duration = 29.86 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.671 m/s20.272 g

at 2.76 seconds

KALAMATA OTE- BUILDING N10W

14

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2975

dt =  0.01 sec

Duration = 29.74 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.355 m/s20.240 g

at 3.41 seconds

KALAMATA OTE- BUILDING N80E

15

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2973

dt =  0.01 sec

Duration = 29.72 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.966 m/s20.200 g

at 1.77 seconds

KALAMATA OTE- BUILDING VERT

16

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2586

dt =  0.01 sec

Duration = 25.85 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.109 m/s20.215 g

at 4.22 seconds

KALAMATA Prefecture N265

17

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2589

dt =  0.01 sec

Duration = 25.88 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.911 m/s20.297 g

at 3.75 seconds

KALAMATA Prefecture N355

18

KALAMATA EARTHQUAKE

17:24:31, SEPTEMBER 13, 1986

Data   

(ground accelerations)

N = 2589

dt =  0.01 sec

Duration = 25.88 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.251 m/s20.331 g

at 3.27 seconds

KALAMATA Prefecture VERT

19

THESSALONIKA EARTHQUAKE

20:03:21, JUNE 20, 1978

Data   

(ground accelerations)

N = 3060

dt =  0.01 sec

Duration = 30.59 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.431 m/s20.146 g

at 8.83 seconds

Thessaloniki-City Hotel E-W

20

THESSALONIKA EARTHQUAKE

20:03:21, JUNE 20, 1978

Data   

(ground accelerations)

N = 3060

dt =  0.01 sec

Duration = 30.59 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.365 m/s20.139 g

at 9.34 seconds

Thessaloniki-City Hotel N-S

21

THESSALONIKA EARTHQUAKE

20:03:21, JUNE 20, 1978

Data   

(ground accelerations)

N = 3061

dt =  0.01 sec

Duration = 31.00 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.200 m/s20.122 g

at 8.87 seconds

Thessaloniki-City Hotel VERT

22

KOCAELI EARTHQUAKE

00:01:40, AUGUST 17, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 2718

dt =  0.01 sec

Duration = 27.17 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.039 m/s20.310 g

at 8.82 seconds

 Duzce-Meteoroloji Mudurlugu SN

23

KOCAELI EARTHQUAKE

00:01:40, AUGUST 17, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 2718

dt =  0.01 sec

Duration = 27.17 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.543 m/s20.361 g

at 9.06 seconds

 Duzce-Meteoroloji Mudurlugu WEST

24

KOCAELI EARTHQUAKE

00:01:40, AUGUST 17, 1999

Data   

(ground accelerations)

N = 2718

dt =  0.01 sec

Duration = 27.17 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.015 m/s20.205 g

at 7.12 seconds

 Duzce-Meteoroloji Mudurlugu UP

25

Umbro-Marchigiano EARTHQUAKE

00:33:16, SEPTEMBER 26, 1997

Data   

(ground accelerations)

N = 2866

dt =  0.01 sec

Duration = 28.65 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.592 m/s20.162 g

at 1.27 seconds

  Nocera Umbra Du

26

Umbro-Marchigiano EARTHQUAKE

00:33:16, SEPTEMBER 26, 1997

Data   

(ground accelerations)

N = 2866

dt =  0.01 sec

Duration = 28.65 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 4.613 m/s20.470 g

at 1.19 seconds

  Nocera Umbra NS

27

Umbro-Marchigiano EARTHQUAKE

00:33:16, SEPTEMBER 26, 1997

Data   

(ground accelerations)

N = 2866

dt =  0.01 sec

Duration = 28.65 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.425 m/s20.349 g

at 1.31 seconds

  Nocera Umbra WE

28

EL-CENTRO COMP S00E

Data   

(ground accelerations)

N = 2689

dt = 0.02 sec

Duration = 53.76 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 3.417 m/s2 = 0.35 g

at 2.14 seconds

 

EL-CENTRO SITE IMPERIAL VALLEY IRRIGATION DISTRICT (COMP S00E)

29

EL-CENTRO COMP S90W

Data   

(ground accelerations)

N = 2379

dt = 0.02 sec

Duration = 47.56 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 2.1 m/s2 = 0.21 g

at 5.54 seconds

 

EL-CENTRO SITE IMPERIAL VALLEY IRRIGATION DISTRICT (COMP S90W)
30

EL-CENTRO COMP VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 2395

dt = 0.02 sec

Duration = 47.88 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.233 m/s2 = 0.13 g

at 0.88 seconds

 

EL-CENTRO SITE IMPERIAL VALLEY IRRIGATION DISTRICT (COMP VERT)
31

SAN FRANCISCO COMP N10E

Data   

(ground accelerations)

N = 2001

dt = 0.02 sec

Duration = 40.00 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 0.818 m/s2 = 0.08 g

at 1.36 seconds

 

SAN FRANCISCO GOLDEN GATE PARK (COMP N10E)
 
32

SAN FRANCISCO COMP S80E

Data   

(ground accelerations)

N = 2001

dt = 0.02 sec

Duration = 40.00 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.028 m/s2 = 0.1 g

at 1.46 seconds

 

SAN FRANCISCO GOLDEN GATE PARK (COMP S80E)
33

SAN FRANCISCO COMP VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 2001

dt = 0.02 sec

Duration = 40.00 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 0.372 m/s2 = 0.04 g

at 1.2 seconds

 

SAN FRANCISCO GOLDEN GATE PARK (COMP VERT)
34

SAN HELENA MONTANA  COMP S90W

Data   

(ground accelerations)

N = 2552

dt = 0.02 sec

Duration = 51.02 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.425 m/s2 = 0.14 g

at 2.44 seconds

 

HELENA MONTANA CARROLL COLLEGE (COMP S90W)
35

SAN HELENA MONTANA  COMP S00W

Data   

(ground accelerations)

N = 2547

dt = 0.02 sec

Duration = 50.92 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 1.435 m/s2 = 0.15 g

at 3.06 seconds

 

HELENA MONTANA CARROLL COLLEGE (COMP S00W)
36

SAN HELENA MONTANA COMP  VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 2554

dt = 0.02 sec

Duration = 51.06 sec

 

     Accelogram and response spectrum plots

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA = 0.875 m/s2 = 0.09 g

at 2.34 seconds

 

HELENA MONTANA CARROLL COLLEGE (COMP VERT)
37

OLYMPIA WESTERN COMP N86E

Data   

(ground accelerations)

N = 4454

dt = 0.02 sec

Duration = 89.06 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =2.746 m/s2 = 0.28 g

at 19.64 seconds

 

OLYMPIA WESTERN WASHINGTON EARTHQUAKE (COMP N86E)
38

OLYMPIA WESTERN COMP N04W

Data   

(ground accelerations)

N = 4455

dt = 0.02 sec

Duration = 89.08 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.616 m/s2 = 0.16 g

at 10.96 seconds

 

OLYMPIA WESTERN WASHINGTON EARTHQUAKE (COMP N04W)
39

OLYMPIA WESTERN COMP VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 4446

dt = 0.02 sec

Duration = 88.9 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =0.906 m/s2 = 0.09 g

at 0.16 seconds

 

OLYMPIA WESTERN WASHINGTON EARTHQUAKE (COMP VERT)
40

PARKFIELD CALIFORNIA COMP N85E

Data   

(ground accelerations)

N = 2199

dt = 0.02 sec

Duration =43.96 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =4.257 m/s2 = 0.43 g

at 7.52 seconds

 

PARKFIELD CALIFORNIA EARTHQUAKE (COMP N85E)
41

PARKFIELD CALIFORNIA COMP N05W

Data   

(ground accelerations)

N = 2198

dt = 0.02 sec

Duration =43.94 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =3.478 m/s2 = 0.35 g

at 7.42 seconds

 

PARKFIELD CALIFORNIA EARTHQUAKE (COMP N05W)
42

PARKFIELD CALIFORNIA COMP VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 2195

dt = 0.02 sec

Duration =43.88 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.169 m/s2 = 0.12 g

at 6.22 seconds

 

PARKFIELD CALIFORNIA EARTHQUAKE (COMP VERT)
43

 TAFT LINCOLN COMP N21E

Data   

(ground accelerations)

N = 2720

dt = 0.02 sec

Duration =54.38 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.527 m/s2 = 0.16 g

at 9.12 seconds

 

TAFT LINCOLN SCHOOL TUNNEL (COMP N21E)
44

 TAFT LINCOLN COMP S69E

Data   

(ground accelerations)

N = 2721

dt = 0.02 sec

Duration =54.4 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.759 m/s2 = 0.18 g

at 3.72 seconds

 

TAFT LINCOLN SCHOOL TUNNEL (COMP S69E)
45

 TAFT LINCOLN COMP VERT

Data   

(ground accelerations)

N = 2715

dt = 0.02 sec

Duration =54.28 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.029 m/s2 = 0.1 g

at 9.78 seconds

 

TAFT LINCOLN SCHOOL TUNNEL (COMP VERT)
46

MEXICO CITY STATION-1

Data   

(ground accelerations)

N = 9006

dt = 0.02 sec

Duration =180.10 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =0.980 m/s2 = 0.100 g

at 54.16 seconds

 

(COMP 270)

13:19 CT, SEPTEMBER 19, 1995

47

MEXICO CITY STATION-1

Data   

(ground accelerations)

N = 9006

dt = 0.02 sec

Duration =180.10 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.679 m/s2 = 0.171 g

at 58.10 seconds

 

(COMP 180)

13:19 CT, SEPTEMBER 19, 1995

48

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.716 m/s2 = 0.583 g

at 5.36 seconds

 

NEWHALL - LA COUNTY FIRE STATION
CHAN 1: 90 DEG

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

49

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.782 m/s2 = 0.589 g

at 4.34 seconds

 

NEWHALL - LA COUNTY FIRE STATION
CHAN 3: 360 DEG

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

50

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.373 m/s2 = 0.548 g

at 5.40 seconds

 

NEWHALL - LA COUNTY FIRE STATION
CHAN 2: UP

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

51

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.926 m/s2 = 0.604 g

at 4.10 seconds

 

SYLMAR COUNTY HOSPITAL
CHANNEL (90 DEG)

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

52

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =8.660 m/s2 = 0.883 g

at 9.82 seconds

 

SANTA MONICA CITY HALL GROUNDS
CHANNEL 1, 90 DEGREES

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

53

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =3.373 m/s2 = 0.344 g

at 3.62 seconds

 

ARLETA AND NORDHOFF FIRE STATION
CHANNEL 1, 90 DEGREES

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

54

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.926 m/s2 = 0.604 g

at 4.10 seconds

 

SYLMAR - COUNTY HOSP. PARKING LOT
CHAN 1: 90 DEG

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

55

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =8.268 m/s2 = 0.843 g

at 4.22 seconds

 

SYLMAR - COUNTY HOSP. PARKING LOT
CHAN 3: 360 DEG

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

56

NORTHRIDGE EARTHQUAKE

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.250 m/s2 = 0.535 g

at 3.98 seconds

 

SYLMAR - COUNTY HOSP. PARKING LOT
CHAN 2: UP

04:31 PST, JANUARY 17, 1994

57

LOMA PRIETA-OAKLAND OUTER HARBOR WHARF

Data   

(ground accelerations)

N =2000

dt = 0.02 sec

Duration =39.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =2.704 m/s2 = 0.276 g

at 12.62 seconds

 

CHANNEL 1, 270 DEGREES

17:04 PDT, OCTOBER 17, 1989

58

LOMA PREITA  - OAKLAND OUTER WHARF

Data   

(ground accelerations)

N =2000

dt = 0.02 sec

Duration =39.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =2.155 m/s2 = 0.220 g

at 12.70 seconds

 

CHANNEL 3, 0 DEGREES

17:04 PDT, OCTOBER 17, 1989

59

PETROLIA -CAPE MENDOCINO EQ

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =5.781 m/s2 = 0.589 g

at 3.44 seconds

 

CHAN 3: 0 DEG

11:06 PDT, APRIL 25, 1992

60

PETROLIA -CAPE MENDOCINO EQ

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =6.494 m/s2 = 0.662 g

at 3.30 seconds

 

CHAN 1: 90 DEG

11:06 PDT, APRIL 25, 1992

61

PETROLIA -CAPE MENDOCINO EQ

Data   

(ground accelerations)

N =3000

dt = 0.02 sec

Duration =59.98 sec

 

Accelogram and response spectrum plots  

(ξ=2, 5, 10, 15%)

PGA =1.597 m/s2 = 0.163 g

at 3.52 seconds

 

CHAN 2: UP

11:06 PDT, APRIL 25, 1992

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2006