GAIA

Ελληνικά | English  

   

 
Προπτυχιακό Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Επίπεδο
 

 
Εξοπλισμός
Οδηγός Ασφάλειας Εργαστηρίου
 
 
Ερευνητική Ομάδα
Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Άλλες Δημοσιεύσεις
Πληροφοριακό Υλικό
 

 
Επιστημονικές Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Κοινωνικής Ενημέρωσης
 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

J171 W. Brack, …, D. Fatta-Kassinos, …, E. Zuccato, "One Planet - one Health: A Call to Support the Initiative on a Global Science-Policy Body on Chemicals and Waste", Environmental Sciences Europe, 2022, 34 (21), 10.1186/s12302-022-00602-6.
   
J170 I. J. Allan, S. Samanipour, K. Manoli, J. Gigault, D. Fatta-Kassinos, "Examining the Relevance of the Microplastic-Associated Additive Fraction in Environmental Compartments", ACS ES&T Water, accepted in February 2022, 10.1021/acsestwater.1c00310.
   
J169 J. L. Wilkinson, …, D. Fatta-Kassinos, L. I. Ttofa, …, C. Teta, "Pharmaceutical Pollution of the World’s Rivers", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United State of America (PNAS), 2022, 119 (8), e2113947119.
   
J168 A. Christou, M. Stylianou, E.C. Georgiadou, S. Gedeon, A. Ioannou, C. Michael, P. Papanastasiou, V. Fotopoulos, D. Fatta-Kassinos, "Effects of biochar derived from the pyrolysis of either biosolids, manure or spent coffee grounds on the growth, physiology and quality attributes of field-grown lettuce plants", Environmental Technology & Innovation, 2022, 26, 102263.
   
J167 E. Agathokleous, D. Barceló, D. Fatta-Kassinos, M. N. Moore, E. J. Calabrese, "Contaminants of emerging concern and aquatic organisms: The need to consider hormetic responses in effect evaluations", Water Emerging Contaminants & Nanoplastics, accepted in December 2021. 
   
J166 S. Balachandran, L. V. C. Charamba, K. Manoli, P. Karaolia, S. Caucci, D. Fatta-Kassinos, “Simultaneous inactivation of multidrug-resistant Escherichia coli and enterococci by peracetic acid in urban wastewater: Exposure-based kinetics and comparison with chlorine”, Water Research, 2021, 202, 117403.
   
J165 I. C. Iakovides, K. Manoli, P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, “Reduction of antibiotic resistance determinants in urban wastewater by ozone: Emphasis on the impact of wastewater matrix towards the inactivation kinetics, toxicity and bacterial regrowth”, Journal of Hazardous Materials, 2021, 420, 126527.
   
J164 P. Karaolia, S. Vasileiadis, S. G. Michael, D. G. Karpouzas, D. Fatta-Kassinos, "Shotgun metagenomics assessment of the resistome, mobilome, pathogen dynamics and their ecological control modes in full-scale urban wastewater treatment plants", Journal of Hazardous Materials, 2021, 418, 126387.
   
J163 M. Stylianou, A. Christou, C. Michael, A. Agapiou, P. Papanastasiou, D. Fatta-Kassinos, "Adsorption and removal of seven antibiotic compounds present in water with the use of biochar derived from the pyrolysis of organic waste feedstocks", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, 9 (5), 105868.
   
J162 L. Lundy, D. Fatta Kassinos, J. Slobodnik, P. Karaolia, L. Cirka, N. Kreuzinger, S. Castiglioni, L. Bijlsma, V. Dulio, G. Deviller, F. Yin Lai, N. Alygizakis, M. Barneo, J. A. Baz-Lomba, F. Béen, M. Cíchová, K. Conde-Pérez, A. Covaci, E. Donner, A. Ficek, F. Hassard, A. Hedström, F. Hernandez, V. Janská, K. Jellison, J. Hofman, K. Hill, P.-Y. Hong, B. Kasprzyk-Hordern, S. Kolarević, J. Krahulec, D. Lambropoulou, R. de Llanos, T. Mackuľak, L. Martinez-García, F. Martínez, G. Medema, A. Micsinai, M. Myrmel, M. Nasser, H. Niederstätter, L. Nozal , H. Oberacher , V. Očenášková, L. Ogorzaly, D. Papadopoulos, B. Peinado, T. Pitkänen , M. Poza, S. Rumbo-Feal, B. Sánchez, A. J. Székely, A. Soltysova, N. S. Thomaidis, J. Vallejo, A. van Nuijs, V. Ware, M. Viklander, "Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making", Water Research, 2021, 199, 117167.
   
J161 C. G. Ugwuja, D. Olorunnisola, A. Ogunlaja, O. O. Adelowo, A. Taubert, G. A. Kolawole, O. D. Olukanni, J. N. Uwanibe, A. T. Kayode, P. Hesemann, D. Fatta-Kassinos, T. Msagati, O. A. Folarin, C. M. Stuart, E. I. Unuabonah, “Single-route delaminated clay composites for efficient visible-light photo-mineralization of antibiotic-resistant bacteria and associated genes in water”, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 292, 120143.
   
J160 L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, A. Seifelnasr Moustafa, E. Abdelsalam, M. Samer, D. Fatta-Kassinos, “Life cycle assessment of household biogas production in Egypt: Influence of digester volume, biogas leakages, and digestate valorization as biofertilizer”, Journal of Cleaner Production, 2021, 286, 125468.
   
J159 D. M. Revitt, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, “Development of a qualitative approach to assessing risks associated with the use of treated wastewater in agricultural irrigation”, Journal of Hazardous Materials, 2021, 406, 124286.
   
J158 A. A. Bayode, E. Maria Vieira, R. Moodley, S. Akpotu, A. S. S. de Camargo, D. Fatta-Kassinos, E. I. Unuabonah, “Tuning ZnO/GO p-n Heterostructure with carbon interlayer supported on clay for visible-light catalysis: Removal of steroid estrogens in water”,Chemical Engineering Journal, 2021, 420, 127668.
   
J157 D. Wu, Q. Sui, X. Yu, W. Zhao, Q. Li, D. Fatta-Kassinos, S. Lyu, “Identification of indicator PPCPs in landfill leachates and livestock wastewaters using multi-residue analysis of 70 PPCPs: Analytical method development and application in Yangtze River Delta, China”, Science of the Total Environment, 2021, 753, 141653.
   
J156 R. B. M. Marano, T. Fernandes, C. M. Manaia, O. Nunes, D. Morrison, T. U. Berendonk, N. Kreuzinger, T. Telson, G. Corno, D. Fatta-Kassinos, C. Merlin, E. Topp, E. Jurkevitch, L. Henn, A. Scott, S. Heß, K. Slipko, M. Laht, V. Kisand, A. Di Cesare, P. Karaolia, S. G. Michael, A. L. Petre, R. Rosal, A. Pruden, V. Riquelme, A. Agüera, B. Esteban, A. Luczkiewicz, A. Kalinowska, A. Leonard, W. H. Gaze, A. A. Adegoke, T. A. Stenstrom, A. Pollice, C. Salerno, C. U. Schwermer, P. Krzeminski, H. Guilloteau, E. Donner, B. Drigo, G. Libralato, M. Guida, H. Bürgmann, K. Beck, H. Garelick, M. Tacão, I. Henriques, I. Martínez-Alcalá, J. M. Guillén-Navarro, M. Popowska, M. Piotrowska, M. Quintela-Baluja, J. T. Bunce, M. I. Polo-López, S. Nahim‑Granados, M.-N. Pons, M. Milakovic, N. Udikovic-Kolic, J. Ory, T. Ousmane, P. Caballero, A. Oliver, S. Rodriguez-Mozaz, J. L. Balcazar, T. Jäger, T. Schwartz, Y. Yang, S. Zou, Y. Lee, Y. Yoon, B. Herzog, H. Mayrhofer, O. Prakash, Y. Nimonkar, E. Heath, A. Baraniak, J. Abreu-Silva, M. Choudhury, L. P. Munoz, S. Krizanovic, G. Brunetti, A. Maile-Moskowitz, C. Brown, E. Cytryn, “A global multinational survey of cefotaxime-resistant coliforms in urban wastewater treatment plants”, Environment International, 2020, 144, 106035.
   
J155 I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, “Sewage analysis as a tool for the COVID-19 pandemic response and management: the urgent need for optimized protocols for SARS-CoV-2 detection and quantification”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8 (5), 104306.
   
J154 V. Dulio, J. Koschorreck, B. van Bavel, P. van den Brink, J. Hollender, J. Munthe, M. Schlabach, R. Aalizadeh, M. Agerstrand, L. Ahrens, I. Allan, N. Alygizakis, D. Barcelo, P. Bohlin‑Nizzetto, S. Boutroup, W. Brack, A. Bressy, J. H. Christensen, L. Cirka, A. Covaci, A. Derksen, G. Deviller, M. M. L. Dingemans, M. Engwall, D. Fatta‑Kassinos, P. Gago‑Ferrero, F. Hernández, D. Herzke, K. Hilscherová, H. Hollert, M. Junghans, B. Kasprzyk‑Hordern, S. Keiter, S. A. E. Kools, A. Kruve, D. Lambropoulou, M. Lamoree, P. Leonards, B. Lopez, M. López de Alda, L. Lundy, J. Makovinská, I. Marigómez, J. W. Martin, B. McHugh, C. Miège, S. O’Toole, N. Perkola, S. Polesello, L. Posthuma, S. Rodriguez‑Mozaz, I. Roessink, P. Rostkowski, H. Ruedel, S. Samanipour, T. Schulze, E.L. Schymanski, M. Sengl, P. Tarábek, D. Ten Hulscher, N. Thomaidis, A. Togola, S. Valsecchi, S. van Leeuwen, P. von der Ohe, K. Vorkamp, B. Vrana and J. Slobodnik, “The NORMAN Association and the European Partnership for Chemicals Risk Assessment (PARC): let’s cooperate!”, Environmental Sciences Europe, 2020, 32, 100.
   
J153 V. G. Beretsou, I. Michael-Kordatou, C. Michael, D. Santoro, M. El-Halwagy, T. Jäger, H. Besselink, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, “A chemical, microbiological and (eco)toxicological scheme to understand the efficiency of UV-C/H2O2 oxidation on antibiotic-related microcontaminants in treated urban wastewater”, Science of the Total Environment, 2020, 744, 140835.

J152

F. Cerqueira, A. Christou, D. Fatta-Kassinos, M. Vila-Costa, J. M. Bayona, B. Pina, “Effects of prescription antibiotics on soil- and root-associated microbiomes and resistomes in an agricultural context”, Journal of Hazardous Materials, 2020, 400, 123208. 

J151

M. Stylianou, A. Christou, P. Dalias, P. Polycarpou, C. Michael, A. Agapiou, P. Papanastasiou, D. Fatta-Kassinos, “Physicochemical and structural characterization of biochar derived from the pyrolysis of biosolids, cattle manure and spent coffee grounds”, Journal of the Energy Institute, 2020, https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.05.002. 

J150

E. M. Eckert, A. Di Cesare, D. Fontaneto, T. U. Berendonk, H. Bürgmann, E. Cytryn, D. Fatta-Kassinos, A. Franzetti, D. G. J. Larsson, C. M. Manaia, A. Pruden, A. C. Singer, N. Udikovic-Kolic, G. Corno, “Every fifth published metagenome is not available to science”, PLOS Biology, 2020, 18(4), e3000698. 

J149

S. Rodriguez-Mozaz, I. Vaz-Moreira, S. Varela della Giustina, M. Llorca, D. Barcelo, S. Schubert, T. Berendonk, I. Michael-Kordatou, D. Fatta-Kassinos, J. Martinez, C. Elpers, I. Henriques, T. Jaeger, T. Schwartz, E. Paulshus, K. O´Sullivan, P. Katariina, M. Virta, T. Do, F. Walsh, C. Manaia, S. Rodriguez-Mozaz, “Antibiotic residues in final effluents of European wastewater treatment plants and their impact on the aquatic environment”, Environment International, 2020, 140, 105733.

J148

N. A. Alygizakis, J. Urík, V. G. Beretsou, I. Kampouris, A. Galani, M. Oswaldova, T. Berendonk, P. Oswald, N. S. Thomaidis, J. Slobodnik, B. Vrana, D. Fatta-Kassinos, "Evaluation of chemical and biological contaminants of emerging concern in treated wastewater intended for agricultural reuse", Environment International, 2020, 138, 105597.

J147

S. G. Michael, I. Michael-Kordatou, S. Nahim-Granados, M. I. Polo-López, J. Rocha, A. B. Martínez-Piernas, P. Fernández-Ibáñez, A. Agüera, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, Investigating the impact of UV-C/H2O2 and sunlight/H2O2 on the removal of antibiotics, antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater, Chemical Engineering Journal, 2020, 388, 124383.

J146

L. Rizzo, W. Gernjak, P. Krzeminski, S. Malato, C. S. McArdell, J. A. Sanchez Perez, H. Schaar, D. Fatta-Kassinos, "Best available technologies and treatment trains to address current challenges in urban wastewater reuse for irrigation of crops in EU countries", Science of the Total Environment, 2020, 710, 136312

J145

G. Deviller, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Recommendations to derive quality standards for chemical pollutants in reclaimed water intended for reuse in agricultural irrigation", Chemosphere, 2020, 240, 124911.

J144

J. Rocha, D. Cacace, I. Kampouris, H. Guilloteau, T. Jäger, R.B.M. Marano, P. Karaolia, C.M. Manaia, C. Merlin, D. Fatta-Kassinos, E. Cytryn, T.U. Berendonk, T. Schwartz, "Inter-laboratory calibration of quantitative analyses of antibiotic resistance genes", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8 (1), 102214.

J143

B. Piña, J. M. Bayona, A. Christou, D. Fatta-Kassinos, E. Guillon, D. Lambropoulou, C. Michael, F. Polesel, S. Sayen, "On the contribution of reclaimed wastewater irrigation to the potential exposure of humans to antibiotics, antibiotic resistant bacteria and antibiotic resistance genes – NEREUS COST Action ES1403 position paper", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8(1), 102131.

J142

I. González-Mariño, J. A. Baz-Lomba, N. Alygizakis, M.J. Andrés-Costa, R. Bade, L.P. Barron, F. Been, J.D. Berset, L. Bijlsma, I. Bodík, A. Brenner, A.L. Brock, D.A. Burgard, E. Castrignanò, C.E. Christophoridis, A. Covaci, P. de Voogt, D.A. Devault, M.J. Dias, E. Emke, D. Fatta-Kassinos, G. Fedorova, K. Fytianos, C. Gerber, R. Grabic, S. Grüner, T. Gunnar, E. Hapeshi, E. Heath, B. Helm, F. Hernández, A. Kankaanpaa, S. Karolak, B. Kasprzyk-Hordern, I. Krizman-Matasic, F.Y. Lai, W. Lechowicz, A. Lopes, M.L. de Alda, E. López-García, A.S.C. Löve, N. Mastroianni, G.L. McEneff, R. Montes, K. Munro, T. Nefau, H. Oberacher, J.W. O'Brien, K. Olafsdottir, Y. Picó, B.G. Plósz, F. Polesel, C. Postigo, J.B. Quintana, P. Ramin, M.J. Reid, J. Rice, R. Rodil, I. Senta, S.M. Simões, M.M. Sremacki, K. Styszko, S. Terzic, N.S. Thomaidis, K.V. Thomas, B.J. Tscharke, A.L.N. van Nuijs, V. Yargeau, E. Zuccato, S. Castiglioni, C. Ort, "Spatio-temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from seven years of international wastewater monitoring", Addiction, 2019, 115, 1, 109-120.

J141

D. Cacace, D. Fatta-Kassinos, C.M. Manaia, E. Cytryn, N. Kreuzinger, L. Rizzo, P. Karaolia, T. Schwartz, J. Alexander, C. Merlin, H. Garelick, H. Schmitt, D. de Vries, C.U. Schwermer, S. Meric, C.B. Ozkal, M.N. Pons, D. Kneis, T.U. Berendonk, "Antibiotic resistance genes in treated wastewater and in the receiving water bodies: A pan-European survey of urban settings", Water Research, 2019, 162, 320-330

J140

I.C. Iakovides, I. Michael-Kordatou, N.F.F. Moreira, A.R. Ribeiro, T. Fernandes, M.F.R. Pereira, O.C. Nunes, C.M. Manaia, A.M.T. Silva, D. Fatta-Kassinos, "Continuous ozonation of urban wastewater: removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes and phytotoxicity", Water Research, 2019, 159, 333-347.

J139

K.M.M. Pärnänen, C. Narciso-da-Rocha, D. Kneis, T.U. Berendonk, D. Cacace, T. Thuy Do, C. Elpers, D. Fatta-Kassinos, I. Henriques, T. Jaeger, A. Karkman, J.L. Martinez, S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, K. O’Sullivan, S. Rodriguez-Mozaz, T. Schwartz, H. Sheng, H. Sørum, R.D. Stedtfeld, J.M. Tiedje, S. Varela Della Giustina, F. Walsh, I. Vaz-Moreira, M. Virta, C.M. Manaia, "Antibiotic resistance in European wastewater treatment plants mirrors the pattern of clinical antibiotic resistance prevalence", Science Advances, 2019, 5, eaau9124.

J138

A. Christou, G. Papadavid, P. Dalias, V. Fotopoulos, C. Michael, J. M. Bayona, B. Piña, D. Fatta-Kassinos, "Ranking of crop plants according to their potential to uptake and accumulate contaminants of emerging concern", Environmental Research, 17, 2019, 422-432.

J137

S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, V.G. Beretsou, T. Jäger, C. Michael, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation followed by adsorption on activated carbon for the minimisation of antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Applied Catalysis B: Environmental, 244, 2019, 871-880.

J136

L. Rizzo, S. Malato, D. Antakyali, V. G. Beretsou, M. B. Đolić, W. Gernjak, E. Heath, I. Ivancev-Tumbas, P. Karaolia, A. R. Lado Ribeiro, G. Mascolo, C. S. McArdell, H. Schaar; A. M. Silva, D. Fatta-Kassinos,"Consolidated vs new advanced treatment methods for the removal of contaminants of emerging concern from urban wastewater", Science of the Total Environment, 655, 2019, 986-1008.

J135

L. Ioannou-Ttofa, S. Raj, H. Prakash, D. Fatta Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation for the removal of ampicillin, total cultivable and resistant E. coli and ecotoxicity from secondary-treated wastewater effluents", Chemical Engineering Journal, 2019, 355, 91-102.

J134

A. Christou, M. C. Kyriacou, E. C. Georgiadou, R. Papamarkou, E. Hapeshi, P. Karaolia, C. Michael, V. Fotopoulos, D. Fatta-Kassinos, Uptake and bioaccumulation of three widely prescribed pharmaceutically active compounds in tomato fruits and mediated effects on fruit quality attributes, Science of the Total Environment, 2019, 647, 1169-1178.

J133

P. Krzeminski, M. C. Tomei, P. Karaolia, A. Langenhoff, C. M. R. Almeida, E. Felis, F. Gritten, H. R. Andersen, T. Fernandez, C. Manaia, L. Rizzo, D. Fatta-Kassinos, "Performance of secondary wastewater treatment methods for the removal of contaminants of emerging concern implicated in crop uptake and antibiotic resistance spread: a review", Science of the Total Environment, 2019, 648, 1052-1081.

J132

K. Kümmerer, D. D. Dionysiou, O. Olsson, D. Fatta-Kassinos, "Reducing aquatic micropollutants – increasing the focus on input prevention and integrated emission management", Science of the Total Environment, 2018, 652, 836-850.

J131

K. Kümmerer, D. D. Dionysiou, O. Olsson, D. Fatta-Kassinos, "A path to clean water", Science, 2018, 361, 6399, 222-224.

J130

K. Stylianou, E. Hapeshi, M. Vasquez, D. Fatta-Kassinos, I. Vyrides, "Diclofenac biodegradation by newly isolated Klebsiella sp. KSC: microbial intermediates and ecotoxicological assessment", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2018, 6 (2), 3242-3248.

J129

A.L.N. van Nuijs, F. Yin Lai, F. Been, M.J. Andres-Costa, L. Barron, J.A. Baz-Lomba, J-D Berset, L. Benaglia, L. Bijlsma, D. Burgard, S. Castiglioni, C. Christophoridis, A. Covaci, P. de Voogt, E. Emke, D. Fatta-Kassinos, J. Fick, F. Hernandez, C. Gerber, I. Gonzalez-Marino, R. Grabic, T. Gunnar, K. Kannan, S. Karolak, B. Kasprzyk-Hordern, Z. Kokot, I. Krizman-Matasic, A. Li, X. Li, A.S.C. Love, M. Lopez de Alda, A-K McCall, M.R. Meyer, H. Oberacher, J. O'Brien, J.B. Quintana, M. Reid, S. Schneider, S.S. Simoes, N.S. Thomaidis, K. Thomas, V. Yargeau, C. Ort, "Multi-year interlaboratory exercises for the analysis of illicit drugs and metabolites in wastewater: development of a quality control system", Trends in Analytical Chemistry, 2018, 103, 34-43.

J128

Anastasis Christou, Costas Michael, Despo Fatta-Kassinos, Vasileios Fotopoulos, "Can the pharmaceutically active compounds released in agroecosystems be considered as emerging plant stressors?", Environment International, 2018, 114, 360-364.

J127

P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G. S. Armatas, L. Sygellou, T. Schwartz, N. P. Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos, "Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 224, 810-824.

J126

I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "The role of operating parameters and oxidative damage mechanisms of Advanced Chemical Oxidation Processes in the combat against antibiotic-resistant bacteria and resistance genes present in urban wastewater″, Water Research, 2018, 128, 1-23.

J125

B. Moslah, E. Hapeshi, A. Jrad, D. Fatta-Kassinos, A. Hedhili, "Pharmaceuticals and illicit drugs in wastewater samples in north-eastern Tunisia", Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25 (19), 18226-18241.

J124

A. Parpounas, V. Litskas, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos "Assessing the presence of enrofloxacin and ciprofloxacin in piggery wastewater and their adsorption behaviour onto solid materials, with a newly developed chromatographic method", Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24 (29), 23371-23381.

J123

A. T. Christou, A. Agüera, J. M. Bayona, E. Cytryn, V. Fotopoulos, D. Lambropoulou, C. M. Manaia, C. Michael, M. Revitt, P. Schröder, D. Fatta-Kassinos, "The potential implications of reclaimed wastewater reuse for irrigation on the agricultural environment: the knowns and unknowns of the fate of antibiotics and antibiotic resistant bacteria and resistance genes - A review", Water Research, 2017, 123, 448-467.

J122

C. Michael, J. M. Bayona, D. Lambropoulou, A. Agüera, D. Fatta-Kassinos, "Two important limitations relating to the spiking of environmental samples with contaminants of emerging concern: How close to the real analyte concentrations are the reported recovered values?", Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24, 15202-15205.

J121

L. Ioannou-Ttofa, I. Michael-Kordatou, S. C. Fattas, A. Eusebio, B. Ribeiro, M. Rusan, A.R.B. Amer, S. Zuraiqi, M. Waismand, C.Linder, Z. Wiesman, J. Gilron, D. Fatta-Kassinos, ″Treatment efficiency and economic feasibility of biological oxidation, membrane filtration and separation processes, and advanced oxidation for the purification and valorization of olive mill wastewater″, Water Research, 2017, 114, 1-13.

J120

A. Christou, P. Karaolia, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, ″Long-term wastewater irrigation of vegetables in real agricultural systems: Concentration of pharmaceuticals in soil, uptake and bioaccumulation in tomato fruits and human health risk assessment″, Water Research, 2017, 109, 24-34.

J119

P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, J. Alexander, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Investigation of the potential of a membrane bioreactor followed by solar Fenton oxidation to remove antibiotic-related microcontaminants", Chemical Engineering Journal, 2017, 310, 491-502.

J118

I. Michael-Kordatou, R. Andreou, M. Iacovou, Z. Frontistis, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "On the capacity of ozonation to remove antimicrobial compounds, resistant bacteria and toxicity from urban wastewater effluents", Journal of Hazardous Materials, 2017, 323, 414-425.

J117

L. Boudriche, I. Michael-Kordatou, S. Michael, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, ″UV-C-driven oxidation of ciprofloxacin in conventionally treated urban wastewater: Degradation kinetics, ecotoxicity and phytotoxicity assessment and inactivation of ciprofloxacin-resistant Escherichia coli″, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2016, 92, 1380-1388.

J116

L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, E. Chatzisymeon, I. Michael-Kordatou, D. Fatta-Kassinos, "Life Cycle Assessment of solar-driven oxidation as a polishing step of secondary-treated urban effluents", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2017, 92: 1315-1327.

J115

J. Gatica, V. Tripathi, S. Green, C. M. Manaia, T. Berendonk, D. Cacace, C. Merlin, N. Kreuzinger, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, L. Rizzo, C. U. Schwermer, H. Garelick, E. Jurkevitch, E. Cytryn, "High throughput analysis of integron gene cassettes in wastewater environments", Environmental Science and Technology, 2016, 50, 11825-11836.

J114

. L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, E. Chatzisymeon, D. Fatta-Kassinos, "The environmental footprint of a membrane bioreactor treatment process through Life Cycle Analysis", Science of the Total Environment, 2016, 568, 306-318.
This paper was selected as a hand-picked choice of authors’ research and scientific articles from Science of the Total Environment.

J113

M. I. Vasquez, M. Tarapoulouzi, N. Lambrianides, E. Hapeshi, K. Felekkis, M. Saile, C. Sticht, N. Gretz, D. Fatta-Kassinos, "Assessing the potential of pharmaceuticals and of their transformation products to cause mutagenic effects: Implications in the gene expression profiling", Environmental Toxicology and Chemistry, 2016, 9999 (9999), 1-12.

J112

A. Christou, G. Maratheftis; M. Elia, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Effects of wastewater applied with discrete irrigation techniques on strawberry plants' productivity and the safety, quality characteristics and antioxidant capacity of fruits", Agricultural Water Management, 2016, 173, 48-54.

J111

A. Christou, C. Antoniou, C. Christodoulou, E. Hapeshi, I. Stavrou, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, V. Fotopoulos, "Stress-related phenomena and detoxification mechanisms induced by common pharmaceuticals in alfalfa (Medicago sativa L.) plants", Science of the Total Environment, 2016, 557-558, 652-664.

J110

Y. Liu, X, He, X. Duan, Y. Fu, D. Fatta-Kassinos, D. Dionysiou, "Significant role of UV and carbonate radical on the degradation of oxytetracycline in UV-AOPs: Kinetics and mechanism", Water Research, 2016, 95, 195-204.

J109

C. M. Manaia, G. Macedo, D. Fatta-Kassinos, O. C. Nunes, "Antibiotic resistance in urban aquatic environments: can it be controlled?", Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100 (4), 1543-1557.

J108

C. A.  Georgiou, M.  S.  Constantinou, R.  Andreou,  E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, C. P. Kapnissi-Christodoulou, "Novel approach to fast determination of cholesterol oxidation products in Cypriot foodstuffs using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry", Electrophoresis, 2015, doi:10.1002/elps.201500196.

J107

I. Michael-Kordatou, M. Iacovou, Z. Frontistis, E. Hapeshi, D. D. Dionysiou and D. Fatta- Kassinos, ″Erythromycin oxidation and ERY-resistant E. coli inactivation in urban wastewater by sulfate radical-based oxidation process under UV-C irradiation", Water Research, 2015, 85, 346-358.

J106

I. Michael, C. Michael, X. Duan, X. He, D. Dionysiou, M. A. Mills, D. Fatta-Kassinos, ''Effluent organic matter: characteristics and potential implications in wastewater treatment and reuse applications'', Water Research, 77, 2015, 213-248.

J105 D. Fatta-Kassinos, C. Manaia, T.U. Berendonk, E. Cytryn, J. Bayona, B. Chefetz, J. Slobodnik, N. Kreuzinger, L. Rizzo, S. Malato, L. Lundy, A. Ledin, "COST Action ES1403: New and Emerging challenges and opportunities in wastewater REUSe (NEREUS)", Environmental Science and Pollution Research, 22, 2015, 7183-7186.

J104

T. U. Berendonk, C. M. Manaia, C. Merlin, D. Fatta-Kassinos, E. Cytryn, F. Walsh, H. Bürgmann, H. Sørum, M. Norström, M. N. Pons, N. Kreuzinger, P. Huovinen, S. Stefani, T. Schwartz, V. Kisand, F. Baquero, J. L. Martinez, European COST Action DARE group, "Tackling antibiotic resistance: the environmental framework", Nature Reviews Microbiology, 13, 2015, 310-317. (IF: 23.317)

J103

L. A. Ioannou, G. Li Puma, D. Fatta-Kassinos, "Treatment of winery wastewater by physicochemical, biological and advanced processes: A review", Journal of Hazardous Materials, 286, 2015, 343-368.

J102

Z. Frontistis, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, "Ultraviolet-activated persulfate oxidation of methyl orange: A comparison between artificial neural networks and factorial design for process modelling", Photochemical and Photobiological Sciences, 2014, accepted.

J101

E. Hapeshi, M. Gros, R. Lopez-Serna, M.R. Boleda, F. Ventura, M. Petrovic, D. Barcelo, D. Fatta-Kassinos, "Investigating the occurrence and fate of licit and illicit drugs in urban wastewater treatment plants in Cyprus", CLEAN-Soil, Air, Water, 2014, accepted.

J100

T. Velegraki, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, I. Poulios, "Solar-induced Heterogeneous Photocatalytic 1 Degradation of Methyl-Paraben", Applied Catalysis B, 2014, DOI: 10.1016/j.apcatb.2014.11.02.

J99

Z. Frontistis, M. Kouramanos, S. Moraitis, E. Chatzisymeon, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "UV and simulated solar photodegradation of 17α-ethynylestradiol in secondary-treated wastewater by hydrogen peroxide or iron addition", Catalysis Today, 2014, DOI:10.1016/j.cattod.2014.10.012.

J98

A. Christou, E. Eliadou, C. Michael, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, ''Assessment of long-term wastewater irrigation impacts on the soil geochemical properties and the bioaccumulation of heavy metals to the agricultural products'', Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186 (8), 4857-4870.

J97

V. Naddeo, A. Cesaro, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, V. Belgiorno, "Water and wastewater disinfection by ultrasound irradiation - a critical review", Global NEST Journal, 2014, 16 (3), 561-577.

J96

C. Ort, A. L. N. van Nuijs, J. D. Berset, L. Bijlsma, S. Castiglioni, A. Covaci, P. de Voogt, E. Emke, D. Fatta-Kassinos, P. Griffiths, F. Hernández, I. González-Mariño, R. Grabic, B. Kasprzyk-Hordern, N. Mastroianni, A. Meierjohann, T. Nefau, M. Ostman, Y. Pico, M. Reid, J. Slobodnik, S. Terzic, N. Thomaidis, K. V. Thomas, ''Spatial and temporal differences in illicit drug use in Europe quantified by sewage analysis'', Addiction, 2014, 109 (8), 1338-1352.

J95

X. He, S. P. Mezyk, I. Michael, D. Fatta-Kassinos, D. D. Dionysiou, ''Degradation kinetics and mechanism of β-lactam antibiotics by the activation of H2O2 and Na2S2O8 under UV-254 nm irradiation'', Journal of Hazardous Materials, 2014, 279, 375-383.

J94

M. I. Vasquez, A. Lambrianides, M. Schneider, K. Kümmerer, D. Fatta-Kassinos, "Environmental side effects of pharmaceutical cocktails: What we know and what we should know", Journal of Hazardous Materials, 2014, 279, 169-189

J93

J. A. Khan, X. He, N. S. Shah, H. M. Khan, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. D. Dionysiou, "Kinetic and mechanism investigation on the photochemical degradation of atrazine with activated H2O2, S2O82− and HSO5−", Chemical Engineering Journal, 2014, 252, 393-403.

J92

A. Christou, G. Maratheftis, E. Eliadou, C. Michael, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, "Impact assessment of the reuse of two discrete treated wastewaters for the irrigation of tomato crop on the soil geochemical properties, fruit safety and crop productivity", Agriculture, Ecosystems and Environment, 2014, 192, 105-114.

J91

I. Michael, A. Panayi, L. A. Ioannou, Z. Frontistis, D. Fatta-Kassinos, ''Utilizing solar energy for the purification of olive mill wastewater using a pilot-scale photocatalytic reactor after coagulation-flocculation'', Water Research, 2014, 60, 28-40.

J90

P. Karaolia, I. Michael, I. García-Fernández, A. Agüera, S. Malato, P. Fernández-Ibáñez, D. Fatta-Kassinos, "Reduction of clarithromycin and sulfamethoxazole-resistant Enterococcus by pilot-scale solar-driven Fenton oxidation", Science of the Total Environment, 2014, 468-469, 19-27.

This paper was part of the virtual special issue on "Antibiotic Resistance in the Environment" published by STOTEN in January 2014.

J89

I. Michael, A. Achilleos, D. Lambropoulou, V. Osorio Torrens, S. Pérez, M. Petrović, D. Barcelo, D. Fatta-Kassinos, 2014. "Proposed transformation pathway and evolution profile of diclofenac and ibuprofen transformation products during (sono)photocatalysis", Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 1015-1027.

J88

L. A. Ioannou, C. Michael, S. Kuriakou, D. Fatta-Kassinos, "Solar Fenton: From pilot to industrial scale application for polishing winery wastewater pretreated by MBR", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2014, 89(7), 1067-1076.

J87

I. K. Kalavrouziotis, P. Kokkinos, G. Oron, F. Fatone, D. Bolzonella, M. Vatyliotou, D. Fatta-Kassinos, P. H. Koukoulakis, S., P. Varnavas. ''Current status in wastewater treatment, reuse, and research in some Mediterranean countries'', Desalination and Water Treatment, 2013, DOI: 10.1080/19443994.2013.860632.

J86

L. A. Ioannou, D. Fatta-Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation against the bioresistant fractions of winery wastewater", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2013, 1, 703-712.

J85

A. Jelic, I. Michael, A. Achilleos, E. Hapeshi, D. Lambropoulou, S. Perez Solsona, M. Petrovic, D. Fatta-Kassinos, D. Barceló, "Transformation products and reaction pathways of carbamazepine during photocatalytic and sonophotocatalytic treatment", Journal of Hazardous Materials, 2013, 263, 177-186..

J84

L. A. Ioannou, C. Michael, N. Vakondios, K. Drosou, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, D. Fatta-Kassinos, "Winery wastewater purification by reverse osmosis and oxidation of the concentrate by solar photo-Fenton", Separation and Purification Technology, 2013, 118, 659-669.

J83

E. Hapeshi, I. Fotiou, D. Fatta-Kassinos, "Sonophotocatalytic treatment of ofloxacin in secondary treated effluent and elucidation of its transformation products", Chemical Engineering Journal, 2013, 224, 96, 105.

J82

P. C. Papaphilippou, C. Yiannapas, M. Politi, V. M. Daskalaki, C. Michael, N. Kalogerakis, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "Sequential coagulation-flocculation, solvent extraction and photo-Fenton oxidation for the valorization and treatment of olive mill effluent", Chemical Engineering Journal, 2013, 224, 82-88.

J81

I. Michael, E. Hapeshi, S. Pèrez, M. Petrović, A. Zapata, S. Malato, D. Barceló, D. Fatta-Kassinos, "Light-induced catalytic transformation of ofloxacin by solar Fenton in various water matrices at a pilot plant: Mineralization and characterization of major intermediate products", Science of the Total Environment, 2013, 461-462, 39-48.

J80

M.I. Vasquez, M. Garcia-Käufer, E. Hapeshi, J. Menz, K. Kostarelos, D. Fatta-Kassinos, K. Kümmerer, "Chronic ecotoxic effects to Pseudomonas putida and Vibrio fischeri, and cytostatic and genotoxic effects to the hepatoma cell line (HepG2) of ofloxacin photo(cata)lytically treated solutions", Science of the Total Environment, 450-451, 2013, 356-365.

J79

M. I. Vasquez, D. Fatta-Kassinos, "Is the evaluation of traditional physicochemical parameters sufficient to explain the potential toxicity of the treated wastewater at sewage treatment plants?", Environmental Science and Pollution Research, 20(6), 2013, 3516-3528.

J78

E. Hapeshi, A. Lambrianides, P. Koutsoftas, E. Kastanos, C. Michael and D. Fatta-Kassinos, "Investigating the fate of the iodinated X-ray contrast media iohexol and diatrizoate during microbial degradation in an MBBR system treating urban wastewater", Environmental Science and Pollution Research, 20(6), 2013, 3592-3606.

J77

L.A. Ioannou, T. Velegraki, C. Michael, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "Sunlight, iron and radicals to tackle the resistants leftovers of biotreated winery wastewater" Photochemical and Photobiological Sciences, 12, 2013, 664–670.

J76

I. Michael, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Superiority of solar Fenton oxidation over TiO2 photocatalysis for the degradation of trimethoprim in secondary treated effluents: A mechanistic study", Water Science and Technology, 67(6), 2013, 1260-1271.

J75

L. Rizzo, C.M. Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, M.C. Ploy, I. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Urban wastewater treatment plants as hotspots for antibiotic resistance spreading into the environment", Science of the Total Environment, 447, 2013, 345–360.

This paper was part of the virtual special issue on "Antibiotic Resistance in the Environment" published by STOTEN in March 2013.

J74

C. Zhao, M. Pelaez, X. Duan, H. Deng, K. O’Shea, D. Fatta-Kassinos, D. D. Dionysiou, "Role of pH on photolytic and photocatalytic degradation of antibiotic oxytetracycline in aqueous solution under visible/solar light: Kinetics and mechanism studies", Applied Catalysis B: Environmental, 2013, accepted.

J73

I. Michael, L. Rizzo, C.S. McArdell, C.M. Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, D. Fatta-Kassinos, "Urban wastewater treatment plants as hotspots for the release of antibiotics in the environment: A review", Water Research, 47(3), 2013, 957-995.

J72

M.I. Vasquez, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, K. Kümmerer, "Biodegradation potential of ofloxacin and its resulting transformation products during photolytic and photocatalytic treatment", Environmental Science and Pollution Research, 20, 2012, 1302-1309.

J71

Z. Frontistis, C. Drosou, K. Tyrovola, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, D.Venieri and N.P. Xekoukoulotakis, Experimental and modeling studies of the degradation of estrogen hormones in aqueous TiO2 suspensions under simulated solar radiation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(51), 2012, 16552-16563.

J70

I. Michael, E. Hapeshi, C. Michael, A.R. Varela, S. Kyriakou, C. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Effectiveness of solar Fenton process on abatement of antibiotics at a pilot plant scale: Degradation kinetics, ecotoxicity assessment and removal of antibiotic resistant enterococci", Water Research, 46, 2012, 5621-5634

J69

I. Michael, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Development and validation of a UPLC-MS/MS method for studying the degradation kinetics of ofloxacin and trimethoprim during the application of solar Fenton process in secondary treated sewage", Water Science and Technology, 66(7), 2012, 1574-1581.   

J68

Z. Frontistis, D. Venieri, E. Hapeshi, C. Drosou, D. Fatta-Kassinos, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Photocatalyti (UV-A/TiO2) degradation of 17α-ethynylestradiol in environmental matrices: experimental studies and artificial neural network modelling", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 240, 2012, 33-41.

J67

I. Michael, E. Hapeshi, V. Osorio, S. Perez, M. Petrovic, A. Zapata, S. Malato, D. Barcelo, D. Fatta-Kassinos, "Solar photocatalytic treatment of trimethoprim in four environmental matrices at a pilot scale: transformation products and ecotoxicity evaluation", Science of the Total Environment, 430, 2012, 167-173.

This paper was part of the virtual special issue on "Pharmaceuticals and Illicit Drugs in Aquatic Systems" published by STOTEN in October 2012. The papers selected, based on the editors’ opinion, represent excellent examples of the active research in this field.

J66

Z. Frontistis, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, N. P. Xekoukoulotakis, "Photocatalytic degradation of 17α-ethynylestradiol in environmental samples by ZnO under simulated solar radiation", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87, 2012, 1051-1058.

J65

M. Al-Sari’, I. A. Al-Khatib, M. Avraamides, D. Fatta-Kassinos, "A Study on the attitudes and behavioural influence of construction waste management in Occupied Palestinian Territory", Waste Management and Research, 32, 2012, 122-136.

J64

Z. Frontistis, N. P. Xekoukoulotakis, E. Hapeshi, D. Venieri, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, "Fast removal of estrogen hormones from secondary treated wastewater by solar-Fenton oxidation", Chemical Engineering Journal, 178, 2011, 175-182.

J63

D. Fatta-Kassinos, M. Vasquez, K. Kümmerer, "Transformation products of pharmaceuticals in surface waters and wastewater formed during photolysis and advanced oxidation processes – degradation, elucidation of byproducts and assessment of their biological potency". Chemosphere, 85, 2011, 693-709.

J62

L.A. Ioannou, E. Hapeshi, M. I. Vasquez, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "Solar/TiO2 photocatalytic decomposition of β-blockers atenolol and propanolol in water and wastewater". Solar Energy, 85, 2011, 1915-1926.

J61

D. Fatta-Kassinos, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, M.I. Vasquez, "The risks associated with the wastewater reuse and xenobioWaste Management and Researchtics in the agroecological environment". Science of the Total Environment, 409, 2011, 3555-3563.

J60

 

D. Fatta-Kassinos, S. Meric, A. Nikolaou, "Pharmaceutical residues in environmental waters and wastewater: Current state of knowledge and future research roadmap". Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399, 2011, 251-275 (selected for the 2011 opening issue).

J59

N.P. Xekoukoulotakis, C. Drosou, C. Brebou, E. Chatzisymeon, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, D. Mantzavinos, "Kinetics of UV-A/TiO2 photocatalytic degradation and mineralization of the antibiotic sulfamethoxazole in aqueous matrices". Catalysis Today, 161, 2011, 163-168.

J58

D. Fatta-Kassinos, E. Hapeshi, A. Achilleos, S. Meric, M. Gros, M. Petrovic, D. Barcelo, "Existence of pharmaceutical compounds in tertiary treated urban wastewater that is utilized for reuse applications". Water Resources Management, 25, (4), 2011, 1183-1193.

J57

I. Michael, E. Hapeshi, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Solar Fenton and Solar TiO2 catalytic treatment of ofloxacin in secondary treated effluents: Evaluation of operational and kinetic parameters". Water Research, 44, 2010, 5450-5462.

J56

A. Achilleos, E. Hapeshi, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "UV-A and solar photodegradation of ibuprofen and carbamazepine catalysed by TiO2". Separation Science and Technology, 45, 2010, 1564-1570.

J55

A. Achilleos, E. Hapeshi, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "Factors affecting diclofenac decomposition in water by UV-A/TiO2 photocatalysis". Chemical Engineering Journal, 161, 2010, 53-59.

J54

E. Hapeshi, A. Achilleos, A. Papaioannou, L. Valanidou, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, D. Fatta-Kassinos, "Sonochemical degradation of ofloxacin in aqueous solutions". Water Science and Technology, 61.12, 2010, 3141-3146.

J53

N. P. Xekoukoulotakis, N. Xinidis, M. Chroni, D. Mantzavinos, D. Venieri, E. Hapeshi, D. Fatta-Kassinos, "UV-A/TiO2 photocatalytic decomposition of erythromycin in water: Factors affecting mineralization and antibiotic activity", Catalysis Today, 151, 2010, 29-33.

J52

I. A. Al-Khatib, M. Monou, A. S. F. A. Zahra, H. Q. Shaheen, D. Kassinos, "Solid waste characterization, quantification and management practices in developing countries. A case study: Nablus district- Palestine", Journal of Environmental Management, 91, 2010, 1131-1138.

J51

E. Hapeshi, A. Achilleos, M. I. Vasquez, C. Michael, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, D. Kassinos, "Drugs degrading photocatalytically: kinetics and mechanisms of ofloxacin and atenolol removal on titania suspensions", Water Research, 44, 2010, 1737-1746.

J50

V. Naddeo V. Belgiorno, D. Kassinos, D. Mantzavinos, S. Meric, "Ultrasonic degradation, mineralization and detoxification of diclofenac in water: optimization of operating parameters", Ultrasonics Sonochemistry, 17, 2010, 179-185.

J49

I.A. Al-Khatib, M. Monou, S. A. Mosleh, M. M. Al-Subu, D. Kassinos, "Dental solid and hazardous waste management and safety practices in developing countries. Case study: Nablus District, Palestine", Waste Management and Research, 28, 2010, 436-444.

J48

L. Rizzo, S. Meric, M. Guida, D. Kassinos, V. Belgiorno, "Heterogeneous photocatalytic degradation kinetics and detoxification of an urban wastewater treatment plant effluent contaminated with pharmaceuticals", Water Research, 43, 2009, 4070-4078.

J47

V. Naddeo, S. Meric, D. Kassinos, V. Belgriono, M. Guida, "Fate of pharmaceuticals in contaminated urban wastewater effluent under ultrasonic irradiation", Water Research, 43, 2009, 4019-4027.

J46

S. Ma, S.C. Kassinos, D. Kassinos, "Direct Simulation of the Limiting Flux: I. Interpretation of the Experimental Results", Journal of Membrane Science, 337, 2009, 81-91.

J45

V. Naddeo, V. Belgiorno, D. Ricco, D. Kassinos, "Degradation of diclofenac during sonolysis, ozonation and their simultaneous application", Ultrasonics Sonochemistry, 16, 2009, 790-794.

J44

Ch. Mavronikola, M. Demetriou, E. Hapeshi, D. Partassides, C. Michael, D. Mantzavinos, D. Kassinos, "Mineralisation of the antibiotic amoxicillin in pure and surface waters by artificial UVA- and sunlight-induced Fenton oxidation", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 84, 8, 2009, 1211-1217.

J43

N. Anastasiou, M. Monou, D. Mantzavinos, D. Kassinos, "Monitoring of the quality of winery influents/effluents and polishing of partially treated winery flows by homogeneous Fe(II) photo-oxidation", Desalination, 248, 2009, 836-842.

J42

L. Rizzo, S. Meric, D. Kassinos, M. Guida, F. Russo, V. Belgiorno, "Degradation of diclofenac by TiO2 photocatalysis: UV absorbance kinetics and process evaluation through a set of toxicity bioassays", Water Research, 43, 2009, 979-988.

J41

D. Kassinos, N. Varnava, C. Michael, P. Piera, "Homogeneous oxidation of aqueous solutions of atrazine and fenitrothion through dark and photo-Fenton reactions", Chemosphere, 74, 2009, 866-872.

J40

M. Monou, N. Kythreotou, D. Fatta, S. R. Smith, "Rapid screening procedure to optimize the anaerobic codigestion of industrial biowastes and agriculture livestock wastes in Cyprus", Waste Management, Vol.29, 2009, 712-720.

J39

M. Klavarioti, D. Mantzavinos, D. Kassinos, "Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes", Environment International, 35, 2009, 402-417.

This paper was identified by Thomson Reuters Essential Science Indicators as a Fast Breaking Paper in the field of Environment/Ecology, which means it is one of the most-cited papers in its discipline published during the past two years. http://sciencewatch.com/dr/fbp/2010/10febfbp/10febfbpKass/

J38

S. Ma, S.C. Kassinos, D. Kassinos, E. Akylas, "Modeling the impact of water withdrawal schemes on the transport of pesticides in the Kouris dam (Cyprus)", Global Nest, Vol. 10, No.3, 2008, 350-358.

J37

M. Monou, N. Pafitis, N. Kythreotou, S. R. Smith, D. Mantzavinos and D. Kassinos, "Anaerobic co-digestion of potato processing wastewater with pig slurry and abattoir wastewater", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol. 83, 2008, 1658 - 1663.

J36

D. Kassinos, M. Constantinou, N. Varnava, A. Papadopoulos, S. Vlachos, D. Mantzavinos, "Oxidation of pesticides in water by Fenton and photo-Fenton reactions", Journal of Advanced Oxidation Technologies, Vol. 11, No.2, 2008, 246-253.

J35

S. Ma, S. C. Kassinos, and D. Fatta Kassinos, "Assessing the impact of concentration dependent fluid properties on the permeate flux and wall concentration in crossflow membrane systems", Industrial & Engineering Chemistry Research, 47, 2008, 1636-1649.

J34

S. Ma, S. C. Kassinos, D. Fatta Kassinos, and E. Akylas,  "Effects of Selective Withdrawal Schemes on Thermal Stratification in Kouris Dam (Cyprus)", Lakes and Reservoirs: Research and Management, 13, 2008, 51-61. 

J33

M. Avraamides and D. Fatta, "Resource consumption and emissions from olive oil production: a life-cycle inventory case study in Cyprus", Journal of Cleaner Production, 16, 2008, 809-821.

J32

D. Fatta, M. Monou, C. Voscos, N. Kythreotou, Ch. Stylianou, "Minimization of the disperse pollution caused by dairy farms in Cyprus through the development of guidelines for their sustainable operation", Water Science and Technology, 56, 1, 2007, 80-97.

J31

D. Fatta, A. Nikolaou, A. Achilleos, S. Meric, "Analytical methods for tracing pharmaceutical drug residues in water and wastewater", Trends in Analytical Chemistry, 26, 6, 2007, 515-533.

J30

A.E. Papadopoulos, D. Fatta, M. Loizidou, "Development and optimization of Dark Fenton Oxidation for the treatment of textile wastewaters with high organic load", Journal of Hazardous Materials, 146, 2007, 558-563.

J29

D. Fatta, St. Canna-Michaelidou, C. Michael, E. Demetriou Georgiou, M. Christodoulidou, A. Achilleos, M. Vasquez, "Organochlorine and organophosphoric insecticides, herbicides and heavy metals residue in industrial wastewaters in Cyprus", Journal of Hazardous Materials, 145, 2007, 169-179.

J28

D. Fatta, C. Michael, St. Canna-Michaelidou, M. Christodoulidou, N. Kythreotou, M. Vasquez, "Pesticides, volatile and semivolatile compounds in the surface waters of Cyprus", Desalination, 215, 2007, 223-236.

J27

A. Nikolaou, S. Meric, D. Fatta, "Occurrence patterns of pharmaceuticals in environmental matrices", Analytical and Bioanalytical Chemistry, 387, 2007, 1225-1234, (Among the top 5 articles of the Journal between May-July 2007 that have been accessed most frequently).

J26

V. Belgiorno, L. Rizzo, D. Fatta, Cl.  Della Rocca, V. Naddeo, G. Lofrano, A. Nikolaou, S. Meric, "Review on endocrine disrupting-emerging compounds in urban wastewater: Occurrence and removal by photocatalysis and ultrasonic irradiation for reuse", Desalination, 215, 2007, 166-176.

J25

D. Hidalgo, R. Irusta, L. Martinez, D. Fatta, A. Papadopoulos, "Development of a multi-function software decision support tool for the promotion of the safe reuse of treated urban wastewater", Desalination, 215, 2007, 90-103.

J24

D. Fatta and S. Anayiotou, "MEDAWARE Project for wastewater reuse in the Mediterranean countries: An innovative compact biological wastewater treatment system for promoting wastewater reclamation in Cyprus, Desalination, 211, 2007, 34-47.

J23

S. Ma, S. Kassinos, D. Fatta, "Assessing the accuracy of wall concentration estimation based on averaged permeate velocity in spacer-filled RO membrane systems", Industrial & Engineering Chemistry Research, 45, 2006, 8134-8144.  

J22

D. Hidalgo Barrio, R. Irusta Mata, D. Fatta "Sustainable and cost effective municipal wastewater reclamation: Treated effluent reuse in the agricultural production", International Journal of Environment and Pollution, 28, 1-2, 2006, 2-15.

J21

D. Fatta, S. Anayiotou, I. Arslan-Alaton, G. Ayoub, M. Mohammad Rusan, K. Hameed, M. Loizidou, "The water profile and the policies that need to be developed for the promotion of wastewater reuse in the Mediterranean countries", International Journal of Environment and Pollution, 28, 1-2, 2006, 45-56.

J20

K. Moustakas, D. Fatta, S. Malamis, K. Haralambous, M. Loizidou, "Demonstration plasma gasification / vitrification system for effective hazardous waste treatment", Journal of Hazardous Materials B, 123(1-3), 2005, 120-126. (Among the top 25 articles of the Journal between July-September 2005)

J19

D. Fatta, Z. Salem, M. Mountadar, O. Assobhei, M. Loizidou, "Urban wastewater treatment and reclamation for agricultural irrigation: The situation in Morocco and Palestine", The Environmentalist, 24(4), 2004, 227-236.

J18

D. Fatta, A. Papadopoulos, Ch. Savvides, N. Stefanakis, M. Loizidou, "An alternative method for the treatment of the waste produced at a dye and a metal plating industry using natural and/or waste materials", Waste Management and Research, 39, 2004, 234-239.

J17

D. Fatta, M. Marneri, A. Papadopoulos, A. Mentzis, Ch. Savvides, L. Nikolaides, M. Loizidou, "Industrial pollution and control measures for foundries in Cyprus", Journal of Cleaner Production, 12(1), 2004, 29-36.

J16

A. Papadopoulos, D. Fatta, K. Parperis, A. Mentzis, K.J. Haralambous, M. Loizidou, "Nickel uptake from a wastewater stream produced in a metal finishing industry using clinoptilolite", Separation and Purification Technology, 39(3), 2004, 181-188.

J15

D. Fatta, M. Marneri, A. Papadopoulos, K. Moustakas, K. Haralambous, M. Loizidou, "Development of integrated pollution prevention guidelines for the slaughter of animals", Waste Management, 23(2), 2003, 157-165.

J14

D. Fatta, A.Papadopoulos, E. Avramikos, K. Moustakas, F. Kourmoussis, A. Mentzis, M. Loizidou, "Generation and management of construction and demolition waste in Greece- An existing challenge", Resources, Conservation and Recycling, 40(1), 2003, 81-91.

J13

A. Papadopoulos, D. Fatta, A. Mentzis, M. Loizidou, "Development of an integrated plan for solid waste management in Cyprus", Fresenius Environmental Bulletin, 11(10b), 2002, 836-839.

J12

D. Fatta, A. Papadopoulos, C. Savvides, M. Loizidou, A. Mentzis, L. Nikolaides, Ch. Malikkides, "Integrated control of industrial pollution and chemical substances in Cyprus", Fresenius Environmental Bulletin 11(10a), 2002, 773-776.

J11

D. Fatta, C. Naoum, M. Loizidou, "Development of an integrated environmental monitoring and simulation system as a management decision support tool in urban areas", Journal of Environmental Management, 64(4), 2002, 333-343.

J10

M. Marneri, D. Fatta M. Loizidou, "Implementation of the European IPPC Directive- BAT guidelines for the cement industry in Cyprus", The Environmentalist, 21(2), 2001, 115-127. 

J9

C. Naoum, D. Fatta K.J. Haralambous, M. Loizidou, "Removal of heavy metals from sewage sludge and acid treatment", Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering, 36(5), 2001, 873-881.

J8

D. Fatta, C. Naoum, P. Karlis, M. Loizidou, "Numerical simulation of flow and contaminant migration at a municipal landfill", Journal of Environmental Hydrology, paper 16(8), 2000, 1-11.

J7

D. Fatta, A. Papadopoulos, M. Loizidou, "A study on the landfill leachate and its impact on the groundwater quality of the greater area", Environmental Geochemistry and Health, 21(2), 1999, 175-190.

J6

D. Fatta, A. Papadopoulos, M. Loizidou, "MSW landfill leachate quality and quantification of water balance parameters after site reclamation", Fresenius Environmental Bulletin, 7/5-6, 1998, 345-352.

J5

D. Fatta, C. Voscos, A. Papadopoulos, M. Loizidou, "Leachate quality of a MSW landfill", Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering, 33(5), 1998, 749-763.

J4

A. Papadopoulos, D. Fatta, M. Loizidou, "Treatment of stabilised landfill leachate by physico-chemical and bio-oxidation processes", Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering, 33(4), 1998, 651-670.

J3

D. Fatta, P. Saravanos, M. Loizidou, "Industrial waste facility site selection using GIS techniques", The International Journal of Environmental Studies, 56, 1998, 1-14.

J2

D. Fatta, C. Voscos, A.J. Haralambous, M. Loizidou, "A study on the groundwater quality in the surroundings of a landfill", Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering, 32(8), 1997, 2275-2287.

J1

D. Fatta, K.J. Haralambous, A. Papadopoulos, M. Loizidou, N. Spyrellis, "An Evaluation of the pollution level of the Saronic Gulf waters", Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering, 32(8), 1997, 2403-2414.