ΗΜΥ 314: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Πληροφορίες Μαθήματος
 

Ώρες Διδασκαλίας:
Φροντιστήριο: Τετάρτη 10:00-11:00, ΧΩΔ01 - 005
Εργαστήριο: Τετάρτη 13:00 - 16:00, ΧΩΔ02 - Β111

Διδάσκουσα:

Δρ. Μαρία Κ. Μιχαήλ
Γραφείο: HMMY@Πράσινο Άλσος - Γραφείο 411 & ΚΟΙΟΣ@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Tηλέφωνο: 22892277
Email: [email protected]
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού


Υπεύθυνοι Εργαστηρίου :


Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Γραφείο: ΚΟΙΟΣ@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Email: [email protected]
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού