ΗΜΥ 312: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Πληροφορίες Μαθήματος
 

Ώρες Διδασκαλίας:
Δευτέρα και Πέμπτη, 15:00 - 16:30,
Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ02 - 010

Φροντιστήριο:
Τετάρτη,09:00-10:00,
Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ02 - Β211

Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ
Γραφείο: HMMY@Πράσινο Άλσος - Γραφείο 411 & KIOS Center@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Τηλέφωνο: 22-892277
Email: [email protected]
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού

Βοηθός Μαθήματος: Σόλων Φαλάς
Γραφείο: KIOS Center@ΚΟΔ - Κτήριο 02
Email: [email protected]
Ώρες Γραφείου: Με ραντεβού

   
  τελευταία ενημέρωση: 05/09/2023