ΗΜΥ 312: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 

Computer Architecture on the Web

The Computer Architecture Home Page (maintained at the University of Wisconsin - Madison)

Links (Tools)

Misc Links (Compiled by Professor Israel Koren (University of Massachusetts)

· Cache Demonstrator
· Cache-TLB Simulator
· Cache Transient Reloads
· Page Replacement Policies Demo
· Virtual Memory Simulator
· Memory Interleaving Demo
· Pipelining (w & w/o forwarding)
· Pipelining (Static vs. Dynamic scheduling)
· Scoreboarding
· Tomasulo's algorithm (Java Applet)
· Tomasulo's algorithm (Javascript)
· Reorder Buffer
· Reservation Table Analyzer
· Branch Prediction
· RAID Tutorial
· Vector Processor Simulation
· Transaction Processing Example
· VLIW Tutorial
· Cache Energy Estimator
· Disk Scheduling for Energy

WikiPedia Link

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Architecture

  τελευταία ενημέρωση: 07/09/2020