ΗΜΥ 312: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Συγγράμματα και Αναφορές
 
Βασικά Συγγράμματα Μαθήματος (υποχρεωτικά)
  • J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan Kaufman, 4th or 5th Ed.
  • Σημειώσεις διδάσκοντα και άλλα άρθρα


  • Επιπλέον Προτεινόμενη Μελέτη
  • D. A. Patterson and J. L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufman, 5th Ed (2017)
  •    
      τελευταία ενημέρωση: 05/09/2023