ΗΜΥ 312: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Διαλέξεις Μαθήματος
 

Πρόγραμμα Διαλέξεων


Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική Και Εξέλιξη

 1. Διάλεξη 1: Εισαγωγή

 2. Διαλέξη 2: Ιστορική Αναδρομή


Μνήμη

 1. Διαλέξη 3: Κύρια Μνήμη

 2. Διαλέξη 4: Κρυφή Μνήμη

 3. Διάλεξη 5: Εικονική Μνήμη


Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων, Διαδίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ανάλυση Απόδοσης

 1. Διαλέξη 6 : Είσοδος/Έξοδος και Διαχείρηση/Αποθήκευση Δεδομένων

 2. Διάλεξη 7: Βασικές Αρχές Δικτύων Διασύνδεσης

 


Ο Επεξεργαστής

 1. Διαλέξη 8: Διάδρομος Δεδομένων Και Αριθμητική-Λογική μονάδα

 2. Διαλέξη 9: Αριθμητική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 


Αξιολόγηση Απόδοσης Επεξεργαστών - Εισαγωγή Στον Παραλληλισμό Εντολών

 1. Διάλεξη 10: Παραλληλισμός Στην Εκτέλεση Εντολών

 2. Διάλεξη 11: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών: Επεξεργαστές Τύπου Superscalar

 3. Επιπρόσθετο Υλικό: Smith & Sohi Superscalar paper

 4. Διάλεξη 12: Στατικός Παραλληλισμός Εντολών: VLIW Επεξεργαστές

   
  τελευταία ενημέρωση: 05/09/2023